Gå till innehållet

Undvik att gå nära Hedströmmen - risk för ras!

Undvik att gå nära Hedströmmen mellan Nygådsforsens kraftstation och Jäxbo-bron i Kolsva. I området finns branta slänter med lera som på sina ställen som kvicksand och det finns rasrisk.

Att vistas i området är förenat med livsfara. Mälarenergi har spärrat av vid Nygårdsforsens kraftstation men inte hela vägen till Jäxbo-bron.