Gå till innehållet

Information gällande ledningsarbete på Vega

För att säkra framtida vattenleveranser och minimera läckage kommer vi på Mälarenergi Vatten AB påbörja ett förebyggande arbete på ledningsnätet vecka 49. Arbetet innebär att vi sätter nya brunnar på Blåmesvägen, Falkvägen, Orrvägen, Starvägen, Talgoxvägen och Örnvägen för att underlätta för spolning av ledningarna. Arbetet startar vecka 49 och pågår till vintern 2022/2023.

Karta över berörda adresser.

Tidsperiod
Arbetet startar vecka 49 och pågår till vintern 2022/2023.

Dessa adresser kommer bli berörda av arbetet:
Blåmesvägen, Falkvägen, Orrvägen, Starvägen, Talgoxvägen och Örnvägen.

Viktigt att veta:
Avbrott på vattnet
Under perioden kommer vi ibland behöva stänga av vattnet. Vid längre, planerade avbrott kommer vi lägga lappar i din brevlåda i förväg. Under arbetets gång kommer det dock även förekomma ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme).

Vattendunkar
Vi rekommenderar dig att fylla några vattendunkar så att du alltid har vatten som täcker dina behov vid ett avbrott. Under perioder kan tillgången på vatten bli begränsad. Då uppskattar vi om du försöker vara lite sparsam med vattenförbrukningen.

Missfärgat vatten
Avstängningar kan leda till att vattnet blir tillfälligt missfärgat. Det beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Genom att spola rikligt med vatten (tills det blir helt klart) i någon av fastighetens vattenkranar försvinner missfärgningen. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Fastighetsägare/verksamhetsutövare
Som fastighetsägare bör du ha beredskap att vid behov skapa en alternativ lösning för sanitet och hygien enligt Västerås stads nödvattenplan.

Framkomlighet
Arbetet kommer påverka möjligheten att ta sig fram på de berörda adresserna.

Har du frågor?
Kontakta Kundcenter på 021-39 50 50 eller post@malarenergi.se vid frågor. Du kan också få information om avbrott via SMS eller mejl, om du aktiverar den tjänsten på ”Mitt Mälarenergi”.

Tack för din förståelse!