Gå till innehållet

Ledningsarbete på Karlfeldtsgatan

För att säkra framtida vattenleveranser och minimera läckage kommer vi på Mälarenergi Vatten AB påbörja ett förebyggande arbete på ledningsnätet vecka 15. Arbetet innebär att vi byter Mälarenergis serviser, ventiler och brandposter på Karlfeldtsgatan.

Tidsperiod

Arbetet startar i april, vecka 15 och pågår till och med augusti månad.

Viktigt att veta

Avbrott på vattnet

Under perioden kommer vi ibland behöva stänga av vattnet. Vid längre, planerade avbrott kommer vi lägga lappar i din brevlåda i förväg. Under arbetets gång kommer det dock även förekomma ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme).

Vattendunkar

Vi rekommenderar dig att fylla några vattendunkar så att du alltid har vatten som täcker dina behov vid ett avbrott. Under perioder kan tillgången på vatten bli begränsad. Då uppskattar vi om du försöker vara lite sparsam med vattenförbrukningen.

Missfärgat vatten

Avstängningar kan leda till att vattnet blir tillfälligt missfärgat. Det beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Genom att spola rikligt med vatten (tills det blir helt klart) i någon av fastighetens vattenkranar försvinner missfärgningen. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Fastighetsägare/verksamhetsutövare

Som fastighetsägare bör du ha beredskap att vid behov skapa en alternativ lösning för sanitet och hygien enligt Västerås stads nödvattenplan.

Framkomlighet

Arbetet kommer påverka möjligheten att ta sig fram på de berörda adresserna. Se karta