Gå till innehållet

Ledningsarbete på Västmannagatan

För att säkra framtida vattenleveranser och minimera läckage kommer vi på Mälarenergi Vatten AB påbörja ett förebyggande arbete på ledningsnätet på Västmannagatan. Arbetet startar vecka 5 och pågår till slutet av april. Vi kommer påbörja arbetet på norra delen av Västmannagatan. Arbetet innebär att vi byter serviser, ventiler och brandposter.

Viktigt att veta

Avbrott på vattnet

Under perioden kommer vi ibland behöva stänga av vattnet. Vid längre, planerade avbrott kommer vi lägga lappar i din brevlåda i förväg. Under arbetets gång kommer det dock även förekomma ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme).

Vattendunkar

Vi rekommenderar dig att fylla några vattendunkar så att du alltid har vatten som täcker dina behov vid ett avbrott. Under perioder kan tillgången på vatten bli begränsad. Då uppskattar vi om du försöker vara lite sparsam med vattenförbrukningen.

Missfärgat vatten

Avstängningar kan leda till att vattnet blir tillfälligt missfärgat. Det beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Genom att spola rikligt med vatten (tills det blir helt klart) i någon av fastighetens vattenkranar försvinner missfärgningen. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Framkomlighet

Under perioden kommer framkomligheten att vara begränsad och trafiken leds om vid behov.

Asfaltering

Projektet utförs i samarbete med Västerås stad som inom det närmsta året planerar att asfaltera om hela eller delar av gatorna i området. Fram tills dess kommer det endast att ske punktvisa lagningar av asfalten. Västerås stads driftentreprenör ansvarar för tillsynen och vid behov, påfyllnad av material.