Gå till innehållet

Ledningsarbete Stadshagsvägen, Narvavägen

Mälarenergi Vatten AB har påbörjat ett förnyelsearbete på ledningsnätet på Stadshagsvägen och Narvavägen med byte av serviser, ventiler och brandposter. Det är ett förebyggande arbete som vi gör för att säkra framtida vattenleveranser och för att minimera läckage. Arbetet kommer att pågå från v. 44 och under vintern 2022. Under perioden kommer kortare avbrott att ske.

Mälarenergi Vatten AB har påbörjat ett förnyelsearbete på ledningsnätet med byte av serviser, ventiler och brandposter. Det är ett förebyggande arbete som vi gör för att säkra framtida vattenleveranser och för att minimera läckage.

Gator som berörs: Stadshagsvägen, Narvavägen

Tidsperiod: V.44 – Vintern 2022

Avbrott: Under perioden kommer ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme) och en del aviserade längre avbrott i vattenleveransen att ske.

Missfärgat vatten: Avstängningarna kan leda till att vattnet temporärt blir missfärgat. Missfärgningen beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Problemet avhjälps lättast genom att spola vatten (motsvarande minst ca tre badkar) i någon av fastighetens vattenkranar. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Vattendunkar: Mälarenergi rekommenderar er att fylla en eller flera vattendunkar så att ni alltid har vatten som täcker era behov vid ett avbrott. Under perioder kan tillgången på vatten bli begränsad och då rekommenderar vi att ni reducera er vattenförbrukning.

Fastighetsägare/verksamhetsutövare: Ni bör ha beredskap att vid behov skapa en alternativ lösning för sanitet och hygien enligt Västerås stads nödvattenplan.

Framkomlighet: Under perioden kommer framkomligheten att vara begränsad.

Asfaltering: Projektet utförs i samarbete med Västerås stad som under år 2023 kommer att asfaltera om hela eller delar av gatan. Fram till dess kommer det endast att ske punktvisa lagningar av asfalten. Västerås stads driftentreprenör ansvarar för tillsynen och vid behov, påfyllnad av material

Har ni frågor, kontakta Kundcenter på 021-39 50 50 eller post@malarenergi.se

Du kan också få information om avbrott via SMS eller mail, om du aktiverar den tjänsten på Mitt Mälarenergi