Gå till innehållet

Ledningsarbeten Föreningsgatan

Mälarenergi kommer att utföra VA-ledningsarbeten med start vecka 34 i Föreningsgatan, mellan nummer 23 och 29. Arbetena är beräknade att pågå till vecka 39. Under den tiden kommer trafiken att ledas om.

Karta som visar att man kan köra  Bågevägen och Ursulas väg runt avstängningen

Föreningsgatan kommer att vara avstängd för genomfart under dessa veckor. Följ skyltarna för alternativ väg.

De som har sin parkeringsplats där Föreningsgatan är avstängd kommer att komma fram till parkeringen, men framkomligheten kommer att vara begränsad.

Arbetena kommer att utföras av Mälarenergis entreprenör Tuna Entreprenad.

Bakgrunden till arbetet är att Länsstyrelsen har förelagt Mälarenergi att minska andelen tillskottsvatten till Kungsängens avloppsreningsverk, med syftet att minska antalet bräddningar/bräddvolymerna till Mälaren. Genom att separera dagvattenledningen från spillvattenledningen får vi mindre tillskottsvatten i spillvattennätet och minskar samtidigt risken för källaröversvämningar hos Mälarenergis kunder.

För frågor kontakta kundcenter: post@malarenergi.se eller 021-39 50 50.

För akuta frågor kontakta driftcentralen: 021- 18 19 00.