Gå till innehållet

Ledningsarbeten Vallonvägen

Med planerad start v.3 2023 kommer Mälarenergi att renovera befintlig vattenledning i Vallonvägen och gång- och cykelbanan söderut, från Trastvägen till Prästgärdsgatan.

Entreprenadarbetet kommer utföras av Tuna Entreprenad.

En ny plastledning kommer att förläggas i den befintliga vattenledningen, vilket medför att endast ett fåtal schakt är nödvändiga.

Framkomligheten kommer bitvis att vara begränsad i arbetsområdet. Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden. Vattenavstängning kommer att ske vid inkopplingsarbetet av den nya ledningen och kommer att aviseras separat.

Arbetena beräknas att vara klara maj 2023