Gå till innehållet

Ledningsarbeten Fiskartorget – Vasaparken

Under hösten kommer Mälarenergi att förnya befintliga vattenledningar i Fiskartorget och Vasaparken. Vattenledningarna kommer så långt det är möjligt att anläggas med styrd borrning. Endast enstaka schakter är nödvändiga vid inkoppling till befintligt ledningsnät.

Arbetena kommer att utföras av Tuna Entreprenad och är beräknade att vara klara vintern 2021.