Gå till innehållet

Förnyelse av vattenledning Västeråsvägen, Tibblevägen

Med planerad start v.51 2022 kommer Mälarenergi att byta ut befintlig vattenledning i Skultuna, längs Västeråsvägen, Tibblevägen samt över kvartersmark fram till Karl IX:s väg.

Entreprenadarbetet kommer utföras av Tuna Entreprenad.

Framkomligheten kommer att vara begränsad i arbetsområdet. Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden. Vattenavstängning kommer att ske vid inkopplingsarbetet av den nya ledningen och kommer att
aviseras separat. Arbetena beräknas att vara klara maj 2023.