Gå till innehållet

Rudbeckianska skolan

I samband med Västerås Stads ombyggnation av gång- och cykelbanan vid Rudbeckianska skolan kommer Mälarenergi att renovera befintlig vattenledning som är förlagd i gång- och cykelbanan.

Arbetena startar v.16 och kommer att slutföras v.20. Efter skolavslutningen kommer Västerås stad att ta vid och utföra resterande markarbeten.

En ny plastledning kommer att förläggas i befintlig vattenledning. Befintlig ledning schaktas fram i ett antal punkter enligt bifogad karta.