Gå till innehållet

Renovering av avloppsledningar

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Mälarenergi att utföra renovering av avloppsledningar på Slakterigatan, Saltängsvägen, Geijersgatan, Gideonsbergsgatan, Jonasborgsvägen, Spantgatan, Relingsgatan, Säbygatan, Vitmåragatan, Östra Kyrkogatan, Karlsdal (flera gator).

Renoveringsarbetet kommer att pågå vecka 40 - 48.

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla.

Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.