Gå till innehållet

Ledningsarbeten Skogsvägen

Under sommaren med planerad start i maj/juni (vecka 22) kommer Mälarenergi att påbörja ett förnyelsearbete på ledningsnäten med byte av serviser, ventiler och brandposter. Det är ett förebyggande arbete som vi gör för att säkra framtida vattenleveranser och för att minimera läckage.

Gator som berörs: Skogsvägen

Tidsperiod: juni-augusti

Avbrott: Under perioden kommer ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme) och en del aviserade längre avbrott i vattenleveransen att ske.

Missfärgat vatten: Avstängningarna kan leda till att vattnet temporärt blir missfärgat.
Missfärgningen beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Problemet avhjälps lättast genom att spola vatten (motsvarande minst ca tre badkar) i någon av fastighetens vattenkranar. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Vattendunkar: Mälarenergi rekommenderar er att fylla en eller flera vattendunkar så att ni alltid har vatten som täcker era behov vid ett avbrott. Under perioder kan tillgången på vatten bli begränsad och då rekommenderar vi att ni reducera er vattenförbrukning.

Fastighetsägare/ verksamhetsutövare: Ni bör ha beredskap att vid behov skapa en alternativ lösning för sanitet och hygien enligt Västerås stads nödvattenplan.

Framkomlighet: Under perioden kommer framkomligheten att vara kraftigt begränsad.

Asfaltering: Projektet utförs i samarbete med Västerås stad som inom de närmsta åren (2022-2024) planerar att asfaltera om hela eller delar av gatorna i området. Fram tills dess kommer det endast att ske punktvisa lagningar av asfalten. Västerås stads driftentreprenör ansvarar för tillsynen och vid behov, påfyllnad av material.