Gå till innehållet

Reparation av fjärrvärmeledning Södra Ringvägen

Med start måndag 1 maj kl. 22:00 kommer vi att reparera en fjärrvärmeledning på Södra Ringvägen (korsning mot Karlsgatan), i anslutning mot bussarna vid Resecentrum. Vi kommer enbart arbeta nattetid p.g.a. säkerhetsskäl för arbetare och trafikanter.

Arbetet är samordnat med VL då arbetet påverkar trafiken med kortare omledning via gångbana.

Det blir begränsad framkomlighet under 10 dagar, eftersom vi kommer att arbeta i gatan och trafiken leds därför via gångbanan. Gående och cyklister kommer att omledas.

Tillfällig avstängning av trafik veckoslutet vecka 18
Perioden torsdag 4 maj 21:00 till måndag 8 maj kl. 04.00 stängs Södra Ringvägen av för trafik i västergående riktning. Omledning sker via omkringliggande gator.

Vad görs?
I samband med Mälarenergis förebyggande underhåll, upptäcktes en läcka som i dagsläget inte påverkar leveransen till kunderna.

Vi reparerar nu läckan och för att vara effektiva med vår tid och våra resurser, passar vi på och byter två rör à 8 meter.