Gå till innehållet

Ledningsarbeten Erik Hahrs gata och Munkgatan

För att säkra framtida leveranser kommer Mälarenergi att byta ut fjärrvärme- och vattenledningar under Erik Hahrs gata och Munkgatan. Arbetet kommer att påbörjas i februari och pågår fram till oktober 2021.

Arbetet kommer att genomföras i etapper, för att minimera störningen på trafiken. Den första etappen är längs Erik Hahrs gata, och det pågår februari - juni 2021. Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet.

I april 2021 kommer man dessutom att passera Stora gatan, men det arbetet sker nattetid.

Det blir uppehåll i arbetet under sommaren.

Etapp 2 är Munkgatan, och den pågår augusti - oktober.