Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbete Citytunneln

Mälarenergi ska förstärka befintligt fjärrvärmenät i Citytunneln. Syftet är att säkra leveranserna till våra kunder i centrala Västerås samt att möta ett ökat behov av markvärme i området.

De nya fjärrvärmeledningarna kommer främst att hängas i taket på tunneln. På ett ställe behöver vi korsa körvägen i tunneln, då lägger vi ledningarna i ett schakt i golvet för att inte påverka den körbara höjden i tunneln. 

Arbetet kommer huvudsakligen att utföras dagtid, på tider när trafiken i tunneln är låg. Arbetsmoment som kan påverka framkomligheten i större utsträckning kommer att utföras kvällstid. De personer vars parkeringsplats kommer att beröras har redan informerats.

Tidplan: V.36 – V.42