Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbeten Dalslandsvägen-Värmlandsvägen

Under sommaren med planerad start 10 juni kommer Mälarenergi AB att påbörja ett förnyelsearbete på spill- och dagvatten ledningsnäten på Dalslandsvägen-Värmlandsvägen. Jobbet beräknas vara klart i september med ett uppehåll för semester ca 3 veckor.

Arbetet utförs i samarbete med vägföreningen inför planerad asfaltering 2020.

Framkomligheten på vägen kommer under denna period vara kraftigt begränsad. För att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt kommer vägarna att behövas stängas av helt under pågående arbete. Efter ordinarie arbetstid, kommer öppen schakt att täckas med körplåtar.

”Instängda” fastigheters bilar parkeras på av vägföreningen anvisad plats.