Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbeten Geolog, - Relikt, - Hjortvägen

Under våren med planerad start i mars (v.13) kommer Mälarenergi AB att påbörja ett förnyelsearbete på ledningsnäten på Geolog, - Relikt, - och Hjortvägen. Jobbet beräknas vara klart i juni. Arbetet utförs för att säkra framtida vattenleveranser.

På grund av detta arbete kommer ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme) och en del aviserade längre avbrott i vattenleveransen att ske.

Avstängningarna kan leda till att vattnet temporärt blir missfärgat. Missfärgningen beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Problemet avhjälps lättast genom att spola vatten (motsvarande minst ca tre badkar) i någon av fastighetens vattenkranar. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Mälarenergi rekommenderar er att ha en eller flera vattendunkar hemma för påfyllnad av vatten, och vid begränsad vattentillgång reducera er vattenförbrukning.

Framkomligheten på vägen kommer under denna period vara kraftigt begränsad.