Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbeten Nansengatan 1 (Vattentornet)

Under vecka 14 (1-5 april 2019) kommer Mälarenergi AB att utföra ett förnyelsearbete på ledningsnäten på Nansengatan 1 vid Vattentornet. På grund av detta arbete kommer vattnet att vara helt eller periodvis avstängt från 2019-04-03 kl. 04:00 till 2019-04-04 kl. 07:00. Mälarenergi rekommenderar er att ha en eller flera vattendunkar hemma för påfyllnad av vatten.

Mälarenergi kommer även att ställa ut vattentankar på följande adresser: Karlfeldtsgatan 20 och 31, Brunnbygatan 28, Bellmansgatan 1, Nansengatan 13

När vatten finns tillgängligt i fastigheten kan trycket upplevas som sämre än vanligt, då vattenleverans sker från provisoriska ledningar.

Mälarenergi kommer även att ställa ut vattentankar på följande adresser:

Karlfeldtsgatan 20 och 31, Brunnbygatan 28, Bellmansgatan 1, Nansengatan 13

Avstängningen kan leda till att vattnet temporärt blir missfärgat.  Missfärgningen beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Problemet avhjälps lättast genom att spola vatten (motsvarande minst ca tre badkar) i någon av fastighetens vattenkranar. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Framkomligheten på vägen kommer under denna period vara kraftigt begränsad. Omledning sker via Tunbyvägen – Emausgatan - Karlfeldtsgatan

Vi hoppas att ni har överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.