Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbeten Pilgatan-Baldersgatan

Under vintern kommer Mälarenergi göra schaktarbeten vid Röda Torget (Pilgatan, Baldersgatan). Detta medför bl.a att vi öppnar en tillfällig infart till Coop från Pilgatan.

Pilgatan, den tillfälliga infarten till Coop är vid den orangea skylten.

Etapp ett är att Baldersgatan stängs av i en körriktning och blir enkelriktad. Det arbetet beräknas klart i december.

Etapp två börjar efter nyår, då en del av Pilgatan stängs av. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om till motsatta sidan av gatan. Den etappen beräknas vara klar under våren.

Arbetet görs för att förse nybyggda fastigheter med fjärrvärme. Vi passar samtidigt på att förnya och lägga el- och fiberledningar för att undvika fler schaktarbeten på samma plats.