Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbeten Ragnaröksgatan

Under v.33 kommer vi att påbörja ett förnyelsearbete på ledningsnäten på Ragnaröksgatan. Jobbet beräknas vara klart i oktober/november. Arbetet utförs för att säkra framtida vattenleveranser.

På grund av detta arbete kommer ett antal kortare oaviserade avbrott (upp till en timme) och en del aviserade längre avbrott i vattenleveransen att ske.

Avstängningarna kan leda till att vattnet temporärt blir missfärgat. Missfärgningen beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Problemet avhjälps lättast genom att spola vatten (motsvarande minst ca tre badkar) i någon av fastighetens vattenkranar.

Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

Mälarenergi rekommenderar er att ha en eller flera vattendunkar hemma för påfyllnad av vatten, och vid begränsad vattentillgång reducera er vattenförbrukning. Fastighetsägare/ verksamhetsutövare bör också ha en beredskap att vid behov skapa alternativ lösning för sanitet och hygien enligt Västerås Stads nödvattenplan.

Framkomligheten på vägen kommer under denna period vara kraftigt begränsad. 

Vi hoppas att ni har överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.

Om ni undrar över något kan ni kontakta Mälarenergis kontrollrum på telefon 021-18 19 00. Du kan också få information om avbrott via SMS eller mail, om du aktiverar den tjänsten på ”Mitt Mälarenergi”. Vår kundtjänst kan också hjälpa till, och nås på telefon 021 – 39 50 50 eller mail post@malarenergi.se