Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbeten Västra kyrkogatan

I samband med att Västerås Stad planerar en stor ombyggnation av Stora Torget och Västra Kyrkogatan kommer Mälarenergi att förnya befintliga vattenledningar. Arbetet börjar vecka 33 2019 och beräknas klart våren 2020.

Arbetet utförs i etapper för att minimera störningar i trafiken.

Befintliga vattenledningar är gamla och förnyas för att öka leveranssäkerheten, minska risken för utläckage och risken att behöva gräva upp nybyggda torgytor och gator.

Ledningsarbetena kommer att utföras av Mälarenergis ramavtalsentreprenör Tuna Entreprenad. Arbetena är planerade att starta v.33 och delas in i etapper enligt  kartan.

Under byggnationen kommer framkomligheten vara begränsad, vi hoppas ni har överseende med detta.

Vattenavstängningar kommer att ske vid inkopplingsarbeten. Exakta tider för vattenavstängning kommer att meddelas när det blir aktuellt med inkopplingsarbetena.