Gå till innehållet

Schaktarbeten Norra Ringvägen

Under perioden augusti – oktober 2021 kommer markarbeten pågå i Norra Ringvägen och G/C-vägen.

Mälarenergi AB förnyar gamla fjärrvärmeledningar inför nästa års asfaltering av Norra Ringvägen. Det kommer bl.a innebära begränsad framkomlighet.

Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under denna period.

Avbrott för värme aviseras separat till berörda.