Gå till innehållet
Meny

Ledningsarbete Östra Ringvägen

Mälarenergi och Fibra förnyar/förstärker ledningsnätet för fjärrkyla, vatten och fiber. Detta medför att körfält i Östra ringvägen kommer att stängas av och ledas om.

Byggnation av etapp 1 (orange) pågår från januari – juni. Då kommer två körfält i Östra Ringvägen stängas av under stora delar av tiden.

Byggnation av etapp 2 (blå) kommer att pågå augusti – oktober