Gå till innehållet

Varför är elpriserna så höga just nu?

Det har nog inte undgått någon att elpriserna är ovanligt höga just nu. Men vad beror det på egentligen och hur hänger allt ihop på elmarknaden? 

Vår Elhandelsexpert Oskar Hellsing förklarar:
– Att vi har pristoppar är inget unikt. Det uppkommer med jämna mellanrum, även om vi just nu ser rekordhöga elpriser. Pristoppar brukar uppkomma vid exempelvis kalla vintrar, torka, kärnkraftsproblem eller som nu när gaspriserna är höga. Det är många olika faktorer som påverkar elpriset. Just nu påverkar dessa mest:

  • Ett torrt år med lite blåst har lett till att vatten- och vindkraft inte har levererat på normala nivåer. Det innebär att vi i Norden till större del än vanligt har varit beroende av el från Europa.
  • Priset på gas, kol och utsläppsrätter har skenat vilket gör att elpriset från dessa källor – som utgör en stor del av Europas elproduktion – har ökat kraftigt. Just nu räcker inte elen från förnybara källor för att täcka efterfrågan i Norden. Därför är även vi beroende av el från dyr fossilkraft i Europa.
  • Avvecklingen av kärnkraft som har skett de senaste åren bidrar till att utbudet av el har minskat i södra Sverige. Kärnkraften har ersatts med förnybar el, främst från vindkraft i norra Sverige. Men eftersom elnätet är utformat utifrån hur elproduktionen såg ut tidigare – med vattenkraft i norr och kärnkraft i söder – har det nu skapats överföringsproblem i näten. Det finns risk för överbelastning, vilket gör att Svenska Kraftnät måste begränsa kapaciteten i näten och det leder till att vi måste importera ännu mer el från Europa.

Teckna elavtal på två minuter!

När kommer elpriset att gå ner?

Det är främst det rörliga priset på spotmarknaden som är högt just nu, det vill säga priset i närtid. Spotprisrekordet har redan slagits flera gånger och sett till dagens elmarknad ser det ut som att det höga elpriset kommer att kvarstå under vintern, men sedan finns det stora möjligheter att det går ner till mer normala nivåer igen. I och med utfasningen av kol- och kärnkraft blir vi mer väderberoende vilket gör elsystemet mer sårbart – i alla fall temporärt.
– Vi kommer att kunna producera mer el i framtiden, men elpriset kommer att variera mer. 2020 hade vi till exempel de lägsta elpriserna sedan 1996, och nu inte ens ett år senare, ser vi de högsta elpriserna någonsin. Den här trenden kommer troligtvis att fortsätta och det finns risk att den eskalerar ytterligare, säger Oskar Hellsing.

Hur kan jag som kund påverka min elkostnad?

Den totala elkostnaden består av flera olika delar: elnät, elhandel, skatter och avgifter. Ett normalår utgör elhandelskostnaden cirka 30 procent av din totala elkostnad. Det innebär att en procentuell ökning av elhandelskostnaden inte ökar din totala elräkning med samma procentsats. Elhandelskostnaden är den del av din elkostnad som du kan påverka – och mer varierande priser ställer högre krav på dig som kund att välja det elavtal som passar dig bäst.
– En bra grundregel när du ska välja elavtal är att se till din egen ekonomi. Fundera på hur stora variationer i elpriset skulle påverka dig och hur du ställer dig till det. Om du kan hantera att kostnaden går upp och ner kan det vara bra med ett rörligt avtal. Vill du ha koll på vad du betalar och vill ha ett fast elpris så är ett fastprisavtal det som ligger närmast till hands. Då får du betala ett och samma pris per kWh under hela avtalsperioden, säger Oskar Hellsing.

22 smarta tips för att spara el!

Förvaltad elfond – ett elavtal där du inte behöver välja mellan rörligt eller fast pris

Känner du dig osäker på om du ska välja rörligt eller fast elavtal? Då har vi en fond som kan passa dig! Förvaltad Elfond är ett elavtal där elpriset förvaltas av våra egna elhandelsexperter. Våra experter jobbar aktivt med elfonden. De köper och säljer el på den finansiella elmarknaden när elpriserna är attraktiva – allt för att ge dig som kund ett bra och stabilt pris över tid. Med Förvaltad Elfond har du ingen bindningstid och bara tre månaders uppsägningstid.

Teckna elavtal på två minuter!

Så fungerar elmarknaden

Elmarknaden är uppdelad i en fysisk och en finansiell marknad som styr elpriserna – både på kort och på lång sikt.

Utbud och efterfrågan styr det rörliga elpriset på kort sikt

Den fysiska elmarknaden går ut på att elsystemet måste vara i balans varje minut – lika mycket el som används måste också tillverkas. Det är myndigheten Svenska Kraftnäts uppdrag att se till att denna balans fungerar. Varje timme dygnet runt matchas utbud och efterfrågan på en gemensam europeisk el-auktion. Slutpriset påverkas av vad det kostar att tillverka el från olika energikällor. Förnybar el från vind, vatten och sol har väsentligt lägre rörliga kostnader än exempelvis kolkraft och andra fossila energislag. Det rörliga elpriset (spotpriset) blir det samma som priset för den dyraste el som måste produceras för att klara efterfrågan.
– Spotpriset är det pris du som kund får betala om du har ett rörligt elavtal. Det är även det pris som media ofta pratar om. Vind- och vattenkraft har låga rörliga kostnader och får alltid de första buden i el-auktionen. Men om elen från dessa energikällor inte täcker behovet av el fortsätter auktionen med de dyrare energislagen – och elpriset blir högre, förklarar Oskar.

På den finansiella elmarknaden säkras elpriset på lång sikt

För att hantera de risker som uppkommer på spotmarknaden finns den finansiella elmarknaden. Här handlar man terminer (det vill säga priser i framtiden) för att hantera risker för både elproducenter och elhandlare.
– En anledning till att den finansiella elmarknaden finns är att vi elhandlare behöver säkra de fastprisavtal som vi erbjuder till dig som kund. Vid investeringar i nya elproduktionsanläggningar bidrar även den finansiella marknaden till en större säkerhet kring vilken avkastning investeringen kan komma att ge, berättar Oskar.

Elpriser och räkneexempel

Här hittar du elpriser för elområde tre men även räkneexempel hur din elhandelskostnad påverkas av prishöjningar.

Få bättre koll på elpriset
En närbild av en mobil med appen Mitt Mälarenergi

Ladda ner appen!

Få koll på din energianvändning, styr prylar i ditt smarta hem, ta emot aviseringar och kolla fakturorna!  Med appen Mitt Mälarenergi håller du dig uppdaterad, smidigt och tryggt.

Läs mer om appen

Kompensation till hushåll med höga elpriser

Regeringen har beslutat att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

Läs mer om kompensationen