Gå till innehållet

Behöver du sälja el?

Du som producerar egen solkraft kan teckna ett avtal för att sälja överskottet av den el du producerar. Du får då betalt för den el som du själv inte använder. Smart, eller hur?!

Vi köper din solel

För att börja sälja din överskottsel till oss behöver du ansluta din solcellsanläggning till elnätet och bli så kallad mikroproducent. När du har gjort det och har ett avtal för din elanvändning hos oss tecknar du ett extra avtal för din solelsproduktion - sedan kan du sälja din överskottsel till oss. Du får då ersättning för din överskottsel, men också en skattereduktion från Skatteverket på 60 öre per kWh, maximalt 18 000 kronor per år.

Ersättning för din överskottsel

Vare sig du har en liten eller en stor solcellsanläggning köper vi överskottet av den el du producerar. Vi har två olika erbjudanden beroende på hur stor anläggning du har:

  • Solcellsanläggningar som har mindre än 10kW installerad effekt
    För varje kWh (kilowattimme) erbjuder vi en ersättning på timspotpris. Under de första 12 månaderna får du även ett tillägg på 20 öre/kWh (exkl. moms).
  • Solcellsanläggningar som har mer än 10kW installerad effekt
    För varje kWh (kilowattimme) erbjuder vi en ersättning på timspotpris.