Gå till innehållet
Meny

Vad styr elpriset?

Det fasta elpriset

Det fasta elpriset består av olika långa elterminer. Elpriset styrs i sin tur av marknadens kunskap om vad som kan påverka elpriserna under de olika tidsperioderna. Ett fastprisavtal byggs sedan upp av terminer som täcker den avtalade tiden, allt från tre månader till fem år. Elterminerna påverkas av både kortsiktiga och långsiktiga faktorer. Det är bland annat därför terminspriserna dagligen förändras på den nordiska elbörsen. Flertalet av de kortsiktiga faktorernas utveckling påverkar även elpriset på längre sikt.

Det rörliga elpriset

Det rörliga priset påverkas framför allt av kortsiktiga faktorer och gör att elbörsens elpris kan svänga kraftigt från en månad till en annan. Får vi varma vintrar och välfyllda vattenmagasin kan elhandelspriset bli lägre än vad marknaden tidigare förutsett. Fast elpriset kan också bli högre när efterfrågan på el blir stor och om det är torrt och kallt ute. Det rörliga priset är även känsligt för tillfälliga problem i elproduktionen i Norden.

Korta och långsiktiga faktorer

Några exempel på kortsiktiga faktorer är lokal temperatur, vattentillgångar samt prisutvecklingen på kol och olja. Flertalet av de kortsiktiga faktorernas utveckling påverkar som sagt även priset på lång sikt. Det kan bland annat handla om hur prisutvecklingen för kol och olja ser ut för de närmaste åren. Utöver detta är förväntat utbud och efterfrågan på el viktiga långsiktiga faktorer för elprisets utveckling.

Ditt elpris påverkas också av var du bor i landet, ditt elcertifikat och aktuella energiskatter. Läs mer om dessa faktorer som påverkar elpriset.

Prisutveckling av våra elavtal

I tabellerna nedan kan du se hur priserna för våra olika avtalsformer har utvecklats över tid.