Gå till innehållet

Ändrade priser i Elnätet

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om vilka intäkter, och därmed priser, elnätsföretagen får ta ut av sina kunder under perioden 2020–2023. Mälarenergi kommer under nästa år höja elnätsavgifterna i regionen för att även i fortsättningen kunna genomföra förnyelse, drift och underhåll av elnätet samt för att möta den expansiva utvecklingen i vår region. Elnätsavgiften höjs med i genomsnitt 6 %. Prisförändring kan variera beroende på aktuell prisgrupp.

FAQ - Priser Elnätet

 • Med hur mycket höjer ni era priser i år?

  Elnätsavgiften höjs med i genomsnitt 6 procent. Hälften av prishöjningen är
  kostnadsökningar från myndigheten Svenska Kraftnät och Vattenfall, som vi
  inte kan påverka. Den andra hälften kommer att gå till förnyelse och underhåll
  av våra nät och anläggningar.

  För en lägenhet som förbrukar 2 000 kWh/år är prishöjningen 11 kr/månad. För småhus som förbrukar 5 000 kWh/år blir höjningen 26 kr/månad och för ett eluppvärmt småhus med en förbrukning på 20 000 kWh/år höjs priset med 58 kr/månad. Prisförändring kan variera beroende på aktuell prisgrupp.

 • Varför höjer Mälarenergi Elnät sina priser?

  För att kunna genomföra förnyelse, drift och underhåll av elnätet. Vi behöver anpassa vårt elnät i och med den expansiva utveckling som pågår i vår region och de utmaningar vi står inför vad det gäller framtidens elnät. 

 • Varför sänker en del elnätsföretag sina elnätsavgifter?

  Vissa elnätsföretag har haft stora höjningar under de senaste åren och kommer därför att behöva sänka sina elnätsavgifter.

 • Vad går pengarna till?

  Elnätsavgifterna går till att genomföra förnyelse, drift och underhåll av elnätet. Vi behöver anpassa vårt elnät i och med den expansiva utveckling som pågår i vår region och de utmaningar vi står inför vad det gäller framtidens elnät.

 • Vad innebär höjningen för mig som kund?

  För en lägenhet som förbrukar 2 000 kWh/år är prishöjningen 26 kr/månad. För småhus som förbrukar 5 000 kWh/år blir höjningen 5 kr/månad och för ett eluppvärmt småhus med en förbrukning på 20 000 kWh/år höjs priset med 58 kr/månad. Prisförändring kan variera beroende på aktuell prisgrupp.

 • Hur och vem beslutar om elnätsföretagens intäktsram?

  Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet och beslutar om elnätsföretagens intäktsramar, det vill säga den totala summan som kunderna tillsammans totalt ska betala till elnätsföretaget. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten. Ei utövar tillsyn för att kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen.