Gå till innehållet
Meny

Mätning och förbrukning

Mätning och förbrukning

Utbyte av elmätare

Under året kommer vi på Mälarenergi Elnät AB att påbörja ett stort projekt med att byta ut alla elmätare i hela vårt elnät. Projektet kommer i ett första steg att påverka alla våra kunder som har en säkring som inte överstiger 63 A, vilket inkluderar alla som har lägenhetstaxa.

Hur påverkar det mig som kund?

Den nya mätaren eller arbetet med att byta mätare kommer inte att kosta er som kund något.

Vet du vart din elmätare sitter? Kan man komma åt den utan problem? Är det väldigt trångt? Mätarplatsen är ditt ansvar som kund och om du har några funderingar kring din mätarplats är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning kring din mätarplats. 

Varför byts alla elmätare?

Anledningen till att detta görs är för att Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av regeringen, fått i uppdrag att ta fram ett författningsförslag kring krav på funktionalitet hos elmätarna. Dessa tillkommande krav ska uppfyllas innan 1 januari 2025.  I och med detta kommer alla elnätsföretag i hela Sverige att behöva byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Mälarenergi Elnät AB.

Regeringens syfte med dessa förändringar är att funktionskrav påskyndar utvecklingen mot smarta elnät och skapar förutsättningar för en utvecklad energitjänstemarknad. Genom att säkerställa en viss lägstanivå på mätsystem skapas lika förutsättningar i hela landet för alla berörda aktörer såsom kunder, elhandlare och energitjänsteföretag.