Gå till innehållet
Meny

Information om el och elnätet

Om du bor i Västerås, Köping, Arboga eller Hallstahammar ägs elnätet av din kommun genom Mälarenergi Elnät AB. Sammanlagt är ni ungefär 100 000 som ingår i vår regionala kundkrets.

Man skulle faktiskt kunna likna elnätet vid ett vägnät. Det är vår uppgift att bygga, underhålla och se till att vägnätet är i prima skick. Trafiken på vägarna motsvarar i det här fallet elenergin som transporteras från elleverantörerna och hem till dig. Vi är ansvariga för den transporten men det är du som bestämmer vilken trafik som ska åka på vägarna. 

Egen och annan el

I stamnätet blandas den el som Mälarenergi producerar med den el som produceras av andra producenter. Tyvärr finns inga möjligheter att ”öronmärka” till exempel miljömärkt el och särskilja den på nätet.

Årligen hanterar och distribuerar vi cirka 1 900 GWh el i Mälarenergi Elnät.
1 GWh = gigawattimme = 1.000.000 kWh

Mälarenergis elnätsområde

Information om el och elnätet

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB