Gå till innehållet
Meny

Kom igång med solceller - så gör du

Kom igång med produktion av egen solkraft med vår checklista. Och glöm inte att du kan få betalt för ditt överskott av el som du producerar.

Checklistan nedan förutsätter att du inte behöver bygglov och redan gjort eventuella bidragsansökningar och kontroller för rotavdrag.


1. Beställ solcellspaket

Fyll i formuläret så vi kan anpassa en offert till dig. 

2. Inlämning av föranmälan

Våra samarbetspartners ordnar med din föranmälan. Om du använder dig av en egen elektriker så ska denne ordna med föranmälan. Föranmälan ska innehålla kunduppgifter, installatörsuppgifter, adress, anläggnings-id, mätarsäkring, önskad installerad effekt samt dokumentation om vilka solpaneler och växelriktare som ska ingå i installationen samt information om hur den tekniska frånkopplingen mot ”dött nät” skall fungera och att samtliga i installationen ingående komponenter är CE-märkta.

3. Byte av elmätare

När vi fått in din föranmälan startar Mälarenergi Elnät arbetet med att förbereda eller byta ut din elmätare så att den uppfyller kravet om timmätning för elproduktion. Samtidigt skapar vi ett nytt anläggnings-ID för din elproduktion och registrerar din tänkta anläggning i våra system. 

Vi skickar ett välkomstbrev till dig med ditt nya anläggnings-ID och information om hur marknaden fungerar och vilka krav, möjligheter, skyldigheter och kostnader som gäller för en elproducent.

4. Installationsmedgivande

För att din anläggning ska kunna anslutas mot elnätet av din installatör måste du få ett installationsmedgivande från oss. För att kunna utfärda det måste några kriterier vara uppfyllda:

  • komplett föranmälan
  • behörig installatör
  • uppfyllda säkerhetskrav och certifieringskrav
  • säkerställt att elnätet kan ta emot den önskade installerade effekten ger vi ett så kallat installationsmedgivande. 

5. Ansluta anläggningen

När anläggningen är färdig och installatören har anslutit anläggningen mot elnätet, så lämnar installatören in en färdiganmälan till oss. När det är gjort kan du börja använda anläggningen och mata in el i Mälarenergis elnät mot en ersättning. Om du uppfyller kraven för Mikroproducenter så är elnätsavtalet för inmatning kostnadsfritt.

6. Sälj din överskottsel

För att sälja din överskottsenergi,  tecknar du etta avtal med Mälarenergi. Om du inte redan är kund hos oss så kan du enkelt byta till oss via att kontakta vårt kundcenter