Gå till innehållet
Meny

Börja producera din egen el

Kom igång

Så här gör du för att bli elproducent, och kunna sälja din överskottsel. Nedanstående förutsätter att du genomfört eventuella bidragsansökningar och kontroller för rotavdrag och att bygglov inte föreligger

1. Välj och beställ solcellspaket

Fyll i formuläret på Solelskollen så vi kan anpassa en offert till dig och ditt hus. Du kan så klart köpa solpaneler från annan valfri försäljare.

2.  Lämna in Föranmälan

Om du köper ett solcellspaket från oss så ombesörjer våra erfarna elektriker föranmälan.
Om du använder dig av en egen elektriker så måste denna sköta om föranmälan.

Innehåll i Föranmälan

Anmälan skall i sin mest begränsade omfattning innehålla kunduppgifter, installatörsuppgifter, adress, anläggnings-id, mätarsäkring, önskad installerad effekt samt dokumentation om vilka komponenter, dvs. solpaneler och växelriktare som ska ingå i installationen. Av dokumentationen måste det framgå hur den tekniska frånkopplingen mot ”dött nät” skall fungera och att samtliga i installationen ingående komponenter är CE-märkta.

3. När vi fått in din Föranmälan

När vi fått in din föranmälan startar Mälarenergi Elnät arbetet med att förbereda alternativt byta ut din elmätare så att den uppfyller kravet om timmätning för elproduktion. Samtidigt skapar vi en ny anläggningsID för din elproduktion. Din tänkta anläggning registreras i våra debiterings- mätinsamlings- och nätövervakningssystem.
Du kommer få din nya anläggningsID via ett välkomstbrev som också innehåller information om hur marknaden fungerar och vilka krav, möjligheter, skyldigheter och kostnader som gäller för en el-producent.

4. Installationsmedgivande

Under förutsättning att föranmälan är komplett, installatören behörig, säkerhetskrav och certifieringskrav är uppfyllda och att elnätet kan ta emot den önskade installerade effekten ger vi ett så kallat installationsmedgivande. Det innebär att installatören får ett godkännande att ansluta anläggningen mot elnätet.

5. Installera och lämna in Färdiganmälan

När anläggningen är färdig och installatören har anslutit anläggningen mot elnätet, så lämnar installatören in en Färdiganmälan. På Färdiganmälan intygar installatören att anläggningen är klar och installerad enligt Starkströmsföreskrifterna. Tekniskt är då anläggningen godkänd och klar att ta i drift.

Efter att vi fått in färdiganmälan

Din anläggning är nu ansluten till elnätet och din anläggning har tilldelats ett anläggnings-ID för inmatning av el. När du kommit så här långt har du ingått ett elnätsavtal för ett inmatningsabonnemang, vilket ger dig rätt att mata in el i Mälarenergis elnät. Information rörande kontrakt och kostnader har delgivits i välkomstbrevet. Från och med nu så har du via det nyupprättade elnätsavtalet för inmatning av el, rätt att få en mindre inmatningsersättning från din nätägare, i detta fall Mälarenergi Elnät. Observera att denna ersättning som ibland kallas nätnytta inte är samma sak som den överskottsenergi du kan sälja till valfritt elhandelsföretag. För de som uppfyller villkoren för Mikroproducenter så är elnätsavtalet för inmatning kostnadsfritt.

6. Teckna elavtal - sälj din överskottsel

För att kunna sälja din överskottsenergi, så behöver du teckna ett elavtal för inmatning av el med en elhandlare. Mälarenergis produkt för detta heter Nettodebitering, och är speciellt framtaget för mindre elproducenter. Kundservice kan hjälpa dig att byta till oss som elhandelsleverantör om du inte redan är elhandelskund. I välkomstbrevet har du fått information om hur du gör för att teckna ett elhandelsavtal. Du som har en anläggning i ett annat nätområde är givetvis välkommen att bli kund, vilket du enklast gör genom att kontakta vår Kundservice. Se till att ha ditt anläggnings-id till hands när du ringer.

Inget elhandelsavtal - ingen ersättning

Till dess att du tecknat ett elhandelsavtal så kommer du inte ersättas för den överskottsel som går in i elnätet.