Gå till innehållet
Meny

Elproducent och mikroproducent

Har du en egen anläggning som producerar el med solceller eller vindkraft och är kopplad till Mälarenergis elnät? I så fall är du en elproducent. Som elproducent kan du sälja överskottet på din egenproducerade el till Mälarenergi eller annan elhandlare.

Mikroproducent - vad är det?

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. Vissa elproducenter uppfyller kraven att bli så kallade Mikroproducenter, vilket innebär att anläggningsägaren slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till Nätägaren. Med mikroproduktion avses inmatning av energi på elnätet som inte kräver en större mätarsäkring än 63 Ampere och har en effekt av högst 43,5 kilowatt. För att klassas som mikroproducent måste du uppfylla följande krav:

  • Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere
  • Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt.
  • Du måste förbruka mer el än du producerar

När man installerar en mindre solanläggning på en villa eller ett fritidsboende blir man oftast mikroproducent per automatik.

Fördelar med att vara mikroproducent

Den som kvalificerar sig som Mikroproducent har rätt till följande skattelättnader:

Ingen energiskatt

En mikroproducent är befriad från energiskatt men det är även alla andra anläggningar med en installerad effekt under 255 kilowatt (kW). Om en kund skall betala energiskatt så gäller det den egenanvända elen och då 0,5 öre per kilowattimme.

Skattereduktion

Om el som produceras med solceller på villataket inte används i det egna hushållet kommer överskottet att matas in till elnätet. Som elproducent av förnyelsebar el-energi har kund med anläggning med maximal mätarsäkring om 100A rätt att få en skattereduktion för den el som matas in till nätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18.000 kronor per år.

 

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB Publicerad: