Gå till innehållet
Meny

Sälj din solel

Du som producerar egen solel kan teckna avtal med Mälarenergi Elhandel. Då köper vi din solel.

Vi köper din överskottsel

För att börja sälja din överskottsel till oss behöver du ansluta din solcellsanläggning till elnätet och bli så kallad mikroproducent. När gjort det och har ett avtal för din elförbrukning hos Mälarenergi Elhandel kan du sälja din överskottsel till oss. Då får du ersättning för din överskottsel och också en skattereduktion från Skatteverket på 60 öre per kWh, maximalt 18 000 kronor per år.

Välj rätt avtal för din solcellsanläggning

  • Nettodebiteringsavtalet för solcellsanläggningar upp till 10kW installerad effekt (färre än 37 solpaneler på 270W) 
    Nettodebitering är ett av marknadens bästa avtal och innebär att den el du producerar har samma värde som den du använder. Vi ersätter varje producerad kWh med ett värde motsvarande både elhandelspris, energiskatt och moms. Du kvittar helt enkelt den överskottsel du producerar mot elen du använder. Pengarna sparas som ett tillgodo som du kan använda de månader när solen inte skiner lika mycket.

  • Produktionsavtalet för solcellsanläggningar som har mer än 10kW installerad effekt (fler än 37 solpaneler på 270W)
    Produktionsavtalet ger dig möjlighet att välja ett rörligt pris på din ersättning eller ett fast pris som du kan välja att binda på 1 till 5 års tid. Det fasta priset underlättar för dig som vill kunna budgetera och lättare uppskatta ungefär vad solelsproduktionen kommer att ge.

Ja tack, jag vill ha ett avtalsförslag!

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel) Publicerad: