Gå till innehållet
Meny

Anslut fjärrvärme till din fastighet

Det är enkelt att ansluta fjärrvärme både till befintliga fastigheter och nybyggda. Om det redan finns fjärrvärmeledningar i närheten av huset går det både fort och smidigt att ansluta sig.

Fjärrvärmecentral

En ny fjärrvärmecentral installeras där fjärrvärmerören kommer in i ditt hus. Fjärrvärmecentralen är inte stor, utan bara ett skåp som placeras på väggen. När fjärrvärmecentralen är installerad tar den emot värmen för att därefter fördela den i huset.
Du vet väl om att du kan dela upp kostnaden för fjärrvärmeanslutningen!
När du väl är ansluten har du en bekymmersfri och driftsäker värmeförsörjning. För att ansluta fjärrvärme behöver vi få in en installationsanmälan från rörentreprenören senast 14 dagar före installationen.

Installation och service

För att installera eller byta växlare och fjärrvärmecentral kontaktar du Kundcenter. Installationen tar oftast bara några dagar, och därefter värmer fjärrvärmecentralen både dina element och ger dig obegränsat med varmvatten.

Om du idag har vattenburen värme

Du behöver inte dra några nya rör i huset. Det varma vattnet kommer från fjärrvärmerören till fjärrvärmecentralen, som i sin tur ger varmvatten i kranen och värme till elementen.

Om du idag har direktverkande el

Om du har direktverkande el behöver du byta till en ny fjärrvärmecentral och ansluter dig till fjärrvärmenätet. Du måste även byta dina elelement och montera in ett vattenburet system. Det finns olika metoder för detta, men ett alternativ är att rören placeras i en panel liknande en golvlist. Därefter förbinder man de nya elementen med rören, och varmvattnet kan släppas på.