Gå till innehållet
Meny

Om fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på principen att det är bättre med en stor central värmeanläggning än att varje hus har en egen värmekälla. I Sverige var vi tidigt ute med fjärrvärme som nu finns i de flesta städer i landet. Idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige med ungefär hälften av all uppvärmning.

Stora fördelar har gjort fjärrvärmen vanlig

För dig som kund är central värmeproduktion i Kraftvärmeverket ett tryggt och enkelt sätt att värma ditt hus. Du behöver inte vara expert eller ens engagera dig in din uppvärmning – den bara fungerar. För oss som leverantör gör fjärrvärme det möjligt att använda andra bränslen än vad man kan använda i små pannor hemma. Tack vare alla fjärrvärmekunder kan vi bygga stora effektiva produktionsanläggningar och ta vara på energi som annars skulle gått till spillo.

Ett sätt att hushålla med jordens resurser

Avfall från samhället och spill från skogsindustrin blir till el och värme i Kraftvärmeverket och naturresurser sparas. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka koldioxidutsläppen historiskt. Fjärrvärmen började byggas ut i Sverige just för att förbättra luften i våra städer och har verkligen gjort skillnad. Tack vare fjärrvärme har Västerås kunnat minska sina utsläpp rejält under senare år. Att välja fjärrvärme är på så vis ett sätt att leva hållbart.
Tack alla Hemmahjältar!

Fjärrvärmenätet

Värmen som produceras på Kraftvärmeverket levereras till husen genom ledningar nedgrävda i marken där hett vatten flödar i ett slutet kretslopp. Det enda som märks av fjärrvärmen är värmen i elementen och det varma vattnet i duschen. Fjärrvärmen är mycket leveranssäker och störningar ovanliga. Du kan tryggt resa bort på vintern utan att behöva oroa dig för att en panna eller värmepump ska gå sönder hemma och ledningar i huset frysa sönder. På Mälarenergi jobbar vi med din fjärrvärme alla timmar på dygnet året runt.

Fjärrvärmecentralen

En fjärrvärmecentral för hela tiden över värmen (inte vattnet) från fjärrvärmenätet till huset. Därför behöver du inte någon varmvattenberedare. Du får obegränsat med varmvatten till dusch och bad för alla i hushållet genom fjärrvärmecentralen. Fjärrvärmecentralen installeras vanligtvis där fjärrvärmerören kommer in i ditt hus men du kan också ha den på annan plats. Den låter inte, smutsar inte ner och är inte stor, den ser ut som ett skåp som placeras på väggen (ca 100x60 cm). Med en ny fjärrvärmecentral finns smarta funktioner som ger dig möjlighet att styra värmen i ditt hus med till exempel en mobiltelefon. Men i grunden är en fjärrvärmecentral en enkel konstruktion. Därför har den lång livslängd, uppemot 25 år, med få delar som behöver bytas ut under tiden.