Gå till innehållet
Meny

Checklista för fjärrvärmecentral

Ser över din fjärrvärmecentral med jämna mellanrum så den fungerar som den ska.

Så löser du vanliga problem med värmeväxlaren

Håll koll på trycket

För att ha koll på om din fjärrvärmecentral fungerar som den ska bör du kontrollera den en gång i månaden. Trycket i expansionskärlet ska ligga  mellan 1 och 2 bar, och påfyllning görs via påfyllningsventilen. Om trycket ständigt sjunker i systemet kan orsaken vara läckage i radiatorsystemet. Du bör då kontakta vårt Kundcenter så hjälper vi dig att åtgärda problemet.

Kan vi hjälpa dig?

Vid första anblicken kan det se komplicerat ut, men vissa saker kan du faktiskt lösa själv. Kvarstår ändå problemet så kommer vi gärna och hjälper dig. Och om det är möjligt lämnar vi ett fast pris innan arbetet utförs. Behöver hela fjärrvärmecentralen bytas ut kan du förstås få hjälp med det också.

 • Säkerhetsventilen släpper ut vatten

  Om påfyllningsventilen är stängd, öppna och stäng den igen.

 • Ljudnivån är hög

  Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa på avluftningsventilen ovanför pumpen, då försvinner luften. OBS! Du kan inte avlufta elementen på det här sättet.

 • Det är luft i elementen

  För att avlufta elementen:

  1. Höj inomhustemperaturen (på reglercentralen) så att elementen blir riktigt varma.
  2. Stäng av cirkulationspumpen och vänta i ca 10 minuter.
  3. Avlufta varje element och villavärmeväxlaren (luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand).
  4. Kontrollera trycket i systemet och justera eventuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar.
  5. Starta cirkulationspumpen och återställ inomhustemperaturen på reglercentralen. Eventuellt behöver du upprepa det här ytterligare en gång.

  Ingen värme alls:
  Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet. Kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska.

 • Vattentemperaturen pendlar

  Vid samtidig spolning av varmvatten på flera ställen störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du till exempel duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.

 • Låg vattentemperatur och oljud

  Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i exempelvis kökskranen. Om det ändå fortsätter att rinna vatten, finns ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som behöver renoveras eller bytas ut.

 • Det finns inget eller lite varmvatten

  Filtret för den inkommande fjärrvärmen kan vara igensatt. Om det skulle vara så, ring oss så kommer vi och hjälper dig.