Gå till innehållet
Meny

Elavtal för företag med användning under 1GWh

För företag med en elanvändning upp till 1GWh har vi en rad olika avtal. Ta hjälp av våra säljare för att hitta det avtal som passar dig bäst.


Fast elavtal

Fast elavtal ger företaget kontroll över sitt elpris. Med fast avtal vet ni exakt vilket elpris som ert företag betalar per kilowattimma. Ni är då garderade mot eventuella prisändringar. Våra fasta avtalslängder är från sex månader upp till fem år.
Enkelt beskrivet går det till så att vi beräknar och köper in ert företags elanvändning i elterminer på, den nordiska elbörsen, direkt för hela avtalstiden. Under avtalstiden påverkas ni inte av eventuella upp- och nedgångar på elbörsen

Omteckningsrätt - dubbel trygghet

Vi erbjuder företag med årsanvändning under 70 000 kWh, möjlighet till omteckningsrätt på 3-årigt avtal vilket innebär samma elpris för lång tid framöver. Omteckningsrätten ger ytterligare trygghet. Om elpriserna skulle bli lägre ges ni möjlighet att teckna om det fasta avtalet till ett nytt pris under avtalstiden. Dubbel trygghet med andra ord.


Rörligt timavtal

Rörligt timavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Avtalsformen kan innebära stora möjligheter att få till ett bra elpris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma.

Rörligt timavtal kan ge företaget stora möjligheter att få till ett bra pris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma. Företag betalar helt enkelt timpriset för den el företaget använder varje timma. Företaget kan dra nytta av denna avtalsform ytterligare genom att styra elanvändningen till de timmar när elpriset generellt är som lägst. Avtalet innebär också att ni bör tänka över vilka risker företaget är
beredd att ta eftersom priset varierar och kan vara lågt ena månaden och månaden efter högre. Självklart kan ni byta till ett Fast avtal, Mix 50/50 eller Elpoolavtal när ni så önskar.

Ni betalar vårt inköpspris från nordiska elbörsen, det som tillkommer är vårt påslag samt elcertifikatsavgift.


Mix 50/50

Fast eller rörligt avtal. Med avtalet Mix 50/50 slipper ni välja antingen eller. Mix 50/50 är en ”lagom” avtalsform och består av ett fast elpris på halva er elanvändning under ett år. Andra delen består av ett rörligt elpris. Bindningstid för avtalsformen är ett år.

Mix 50/50 är en kombination där ni har ett fast pris på halva er elförbrukning under ett år. Det ger er grundtrygghet. Andra delen består av ett rörligt pris som ger er möjlighet att dra fördel av marknadsprisets svängningar. Bindningstid för Mix 50/50 är ett år och på varje faktura redovisas företagets elförbrukning mellan rörligt och fast pris.


Elpoolen

Elpoolen är trygg, enkel och bekväm. Våra experter sköter allt åt er. Genom flera köp på elbörsen, när tidpunkten är bra, bygger de ihop ett fast elpris åt alla i elpoolen. Alla företag och bostadsrättsföreningar kan handla el på lika villkor som storföretagen. Oavsett storlek får du samma kundfördelar som tidigare bara varit möjligt för riktigt stora elanvändare.

Så här går det till

Vår Elpool är en kombination av timing och kunskap. Våra experter, krafthandlarna, följer elbörsens utveckling minut för minut och prissäkrar Elpoolens kommande elanvändning. Successivt bygger de ihop ett nytt fast pris inför varje år, genom att köpa in el i små portioner när timingen är rätt. De drar helt enkelt nytta av elbörsens mest gynsamma tillfällen. Lösningen är trygg, enkel och förmånlig.

Har du redan ett avtal?

Du kan gå med i Elpoolen även om du redan har ett elavtal. När du tecknar vårt elpoolavtal läggs din elanvändning in i Elpoolen. Det nya elpriset träder i kraft när ditt nuvarande elavtal har gått ut. Ju längre tid våra experter får på sig att prissäkra elen desto större möjlighet har de att hitta prismässigt bra lägen på elbörsen. Gå med i Elpoolen så ser våra experter till att ditt företag eller din bostadsrättsförening få ett bra elpris. Låt oss vara med och göra ditt företagande mer bekvämt. Inget krångel – bara fördelar.


Vinterprissäkring

Med vinterprissäkring drabbas inte ert företag av eventuella prishöjningar under vinterns kallaste månader.

Att vinterprissäkra innebär att ni tillsammans med våra erfarna företagssäljare väljer vilka vintermånader ni vill låsa elpriset. Under dessa månader påverkas inte ert företags elpris av eventuella uppgångar på elbörsen.


 

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)