Gå till innehållet
Meny

Elavtal

För företag med låg förbrukning

Fast elavtal

Fast elavtal ger företaget kontroll över sitt elpris. Med fast avtal vet ni exakt vilket elpris som ert företag betalar per kilowattimma. Ni är då garderade mot eventuella prisändringar. Våra fasta avtalslängder är från sex månader upp till fem år.
Enkelt beskrivet går det till så att vi beräknar och köper in ert företags elanvändning i elterminer på, den nordiska elbörsen, direkt för hela avtalstiden. Under avtalstiden påverkas ni inte av eventuella upp- och nedgångar på elbörsen

Omteckningsrätt - dubbel trygghet

Vi erbjuder företag med årsanvändning under 70 000 kWh, möjlighet till omteckningsrätt på 3-årigt avtal vilket innebär samma elpris för lång tid framöver. Omteckningsrätten ger ytterligare trygghet. Om elpriserna skulle bli lägre ges ni möjlighet att teckna om det fasta avtalet till ett nytt pris under avtalstiden. Dubbel trygghet med andra ord.

Rörligt timavtal

Rörligt timavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Avtalsformen kan innebära stora möjligheter att få till ett bra elpris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma.

Rörligt timavtal kan ge företaget stora möjligheter att få till ett bra pris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma. Företag betalar helt enkelt timpriset för den el företaget använder varje timma. Företaget kan dra nytta av denna avtalsform ytterligare genom att styra elanvändningen till de timmar när elpriset generellt är som lägst. Avtalet innebär också att ni bör tänka över vilka risker företaget är
beredd att ta eftersom priset varierar och kan vara lågt ena månaden och månaden efter högre. Självklart kan ni byta till ett Fast avtal, Mix 50/50 eller Elpoolavtal när ni så önskar.

Ni betalar vårt inköpspris från nordiska elbörsen, det som tillkommer är vårt påslag samt elcertifikatsavgift.

Mix 50/50

Fast eller rörligt avtal. Med avtalet Mix 50/50 slipper ni välja antingen eller. Mix 50/50 är en ”lagom” avtalsform och består av ett fast elpris på halva er elanvändning under ett år. Andra delen består av ett rörligt elpris. Bindningstid för avtalsformen är ett år.

Mix 50/50 är en kombination där ni har ett fast pris på halva er elförbrukning under ett år. Det ger er grundtrygghet. Andra delen består av ett rörligt pris som ger er möjlighet att dra fördel av marknadsprisets svängningar. Bindningstid för Mix 50/50 är ett år och på varje faktura redovisas företagets elförbrukning mellan rörligt och fast pris.

Elpoolen

Elpoolen är trygg, enkel och bekväm. Våra experter sköter allt åt er. Genom flera köp på elbörsen, när tidpunkten är bra, bygger de ihop ett fast elpris åt alla i elpoolen. Alla företag och bostadsrättsföreningar kan handla el på lika villkor som storföretagen. Oavsett storlek får du samma kundfördelar som tidigare bara varit möjligt för riktigt stora elanvändare.

Så här går det till

Vår Elpool är en kombination av timing och kunskap. Våra experter, krafthandlarna, följer elbörsens utveckling minut för minut och prissäkrar Elpoolens kommande elanvändning. Successivt bygger de ihop ett nytt fast pris inför varje år, genom att köpa in el i små portioner när timingen är rätt. De drar helt enkelt nytta av elbörsens mest gynsamma tillfällen. Lösningen är trygg, enkel och förmånlig.

Har du redan ett avtal?

Du kan gå med i Elpoolen även om du redan har ett elavtal. När du tecknar vårt elpoolavtal läggs din elanvändning in i Elpoolen. Det nya elpriset träder i kraft när ditt nuvarande elavtal har gått ut. Ju längre tid våra experter får på sig att prissäkra elen desto större möjlighet har de att hitta prismässigt bra lägen på elbörsen. Gå med i Elpoolen så ser våra experter till att ditt företag eller din bostadsrättsförening få ett bra elpris. Låt oss vara med och göra ditt företagande mer bekvämt. Inget krångel – bara fördelar.

Vinterprissäkring

Med vinterprissäkring drabbas inte ert företag av eventuella prishöjningar under vinterns kallaste månader.

Att vinterprissäkra innebär att ni tillsammans med våra erfarna företagssäljare väljer vilka vintermånader ni vill låsa elpriset. Under dessa månader påverkas inte ert företags elpris av eventuella uppgångar på elbörsen.


Elavtal för företag med hög förbrukning

Portföljförvaltning

Portföljförvaltning är i grunden ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nord Pools terminsmarknad för att minska er risk. I grunden är Portföljförvaltning ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nord Pools terminsmarknad för att minska er risk.

Mellan det avropade elpriset och det rörliga elpriset sker en avräkning. Varje månad sammanställs det ekonomiska utfallet av denna avräkning som ett resultat på er faktura. Ni väljer själva om ni vill besluta när prissäkring ska ske eller om Mälarenergi ska sköta detta åt er, diskretionär förvaltning.

Följande tjänster ingår när ni tecknar Portföljförvaltning:

  • en personlig portföljförvaltare som bevakar marknaden och hjälper er att ta beslut. Portföljförvaltaren finns alltid tillgänglig under den nordiska elbörsens öppettider
  • varje vecka får ni KrafthandelsNytt i vilket vi presenterar marknadens utveckling på kort och lång sikt
  • tillgång vårt webbaserade verktyg där ni kan se aktuella marknadspriser, hur ni är prissäkrade, finansiellt resultat och finansiella prognoser.

Välj Trading som tillval

Trading innebär att vi drar nytta av de kortsiktiga svängningarna på elbörsen. För kunder som inte prissäkrat hela sin förbrukningsvolym erbjuder vi handel med återstående förbrukningsvolym. Målsättningen är att generera ett resultat som sänker er kostnad ytterligare. Tradingens resultat sammanställs varje månad separat på er faktura.

Avropsavtal

Avropsavtal innebär att ni binder vald volym och period när det är som mest gynnsamt. Grunden för denna avtalsform är rörligt timavtal. Med ett Avropsavtal kan ni aktivt påverka ert elpris. Vi erbjuder Avropsavtal till er som förbrukar mer än 1 GWh per år. Grunden för hela avropsavtalet är det rörliga elpriset. Fördelen med ett avropsavtal är att ni utifrån ett rörligt pris kan binda vald volym och period när det anses prismässigt gynnsamt. En kombination som ger våra företagskunder stora möjligheter att sänka sin totala elkostnad. Den del som inte är bunden kommer fortsättningsvis att ha ett rörligt elpris.

Möjlighet att låsa priset på valda delar

Med ett avropat fast pris har ni samma elpris under hela den tid som ni ropat av för. Ni kan välja att låsa in elpriset på valda delar av er förbrukning (25%, 50%, 75% eller 100%) kvartals- eller årsvis. Under denna tid påverkas ni inte av upp- och nedgångar på elbörsen Nord Pool. Vi köper då in er beräknade elförbrukning i elterminer på Nord Pool för den tid som ni ropat av. Ni betalar inköpspris från Nord Pool, det enda som tillkommer är vårt påslag samt elcertifikatsavgift.

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel) Publicerad: