Gå till innehållet

Tillsammans laddar vi Sveriges tunga transporter

Mälarenergi bygger infrastruktur för framtidens tunga transporter. Tillsammans med Jönköping energi och Öresundskraft bygger vi ett nätverk av laddstationer genom Sverige för framtidens fordonsflotta.

Tillsammans med er hittar vi den ultimata lösningen

Förutsättningar och behov kan variera beroende på transport och körsträcka, därför ser vi till att tillsammans definiera prestanda och behov så att vi hittar den ultimata lösningen för just era behov. Det kan vara att vi bygger anläggningen på er depå, er destination eller längs rutten. Viktigast är att place­ringen blir rätt för er.

Vi levererar en nyckelfärdig anläggning, tar fullt driftansvar och teknisk risk under hela kontraktstiden. Det betyder att du får en trygg leverantör från projek­tering till drift och underhåll.

Vi utvecklas tillsammans

Utvecklingen av modern laddinfrastruktur går i ett rasande tempo och det gör att teknik snabbt kan bli förlegad. Därför erbjuder vi er möjligheten att teckna avtal där vi uppdaterar er anlägg­ning i takt med att ny teknik och nya förutsättningar skapas.

Vi bygger olika typer av laddstationer

Privat laddstation: Vanligtvis endast ett företag som har rätt att nyttja och ladda vid stationen.

Semi-publik laddstation: Endast fördefinierade företag har nyttjanderätt och kan ladda vid stationen.

Publik laddstation: En öppen station där alla kan ladda.

Gemensamt för alla laddstationer är att vi sköter installation, drift och underhåll så att ni som kund kan fokusera på er kärnverksamhet.

Kontaktperson Mälarenergi: Niklas Björkbacka

Kundcenter företag: 021-39 52 00 

Mejl Kundcenter företag