Gå till innehållet
Meny
Person i värmecentral

Komfortavtal ger dig ökad energieffektivitet och driftsäkerhet

Ett Komfortavtal betyder att vi tar ansvar för att ventilation, värme och el fungerar perfekt, så att du kan fokusera på det du gör bäst. Samtidigt sänker det både dina kostnader och din miljöpåverkan.

Ett enkelt sätt att sänka dina kostnader

Komfortavtal från Mälarenergi ger er ökad energieffektivitet, driftsäkerhet och ett bra inomhusklimat oavsett temperatur ute. Tillsammans leder detta i längden till både billigare och mer hållbar förvaltning. Högre komfort och mindre krångel. Genom att vi kan samköra era mätvärden kan vi ge er bästa möjliga energioptimering!

Fördelar med ett komfortavtal

Fast årskostnad

Komfortavtalet gör att ni får en fast årskostnad och att Mälarenergi står risken för variationer i energiförbrukningen som beror på väderleken, samt ansvarar för akuta och planerade underhållskostnader. 

I komfortavtalet ingår:

Drift

Tillsyn och skötsel av specificerade arbetsuppgifter på tekniska system. Vi kan även utföra tillsyn av hela byggnader. Syftet är att säkerställa funktioner i tekniska installationer och byggnader.

Underhåll

Underhåll av specificerade tekniska system enligt överenskommelse. Felavhjälpning och planerat underhåll till en fast årlig kostnad. Under kontraktstiden säkerställs anläggningens funktion och ändamålsenlighet.

Anläggningsöversyn

Tillsyn av anläggningen med syfte att vidmakthålla funktionen på tekniska installationer. Tjänsten levereras inom ramen för komfortavtal Energi- & Miljögaranti. Därmed försäkrar Mälarenergi även att anläggningen har optimal energianvändning och säkerställer funktion och standard över kontraktstiden.

Mediaadministration

Underlag och uppföljningssystem för den administrativa hanteringen av media. Ni får en förbättrad kontroll över mediesituationen och stöd av Mälarenergis mångåriga kunskap. Förbättring av din ekonomiska kontroll genom uppföljning av energiförbrukning och miljöpåverkan. Kartläggning av höga förbrukningar samt tillförlitlig och användbar mediainformation. Vi kan även bistå dig med larm när det sker trendförändringar i din förbrukning och göra jämförelser med andra fastigheter.

Jag vill veta mer om komfortavtal

Kolarhagen har valt Komfortavtal

Ulf på brf Kolarhagen är nöjd med komfortavtaletKolarhagen är en av Västerås största bostadsrättsföreningar och har ett 7-årigt Komfortavtal med Mälarenergi. Ulf Holgersson är förvaltare på Kolarhagen:

– Avtalet innebär att Mälarenergi garanterar vår energi- och vatten-användning samt ansvarar för drift och underhåll av våra tekniska installationer. Det nya avtalet innebär att en del av besparingarna kommer både oss och Mälarenergi tillgodo. Det känns tryggt för styrelsen att samarbeta med Mälarenergi. Det ger oss tillgång till kompetent driftpersonal som kvalitetssäkrar och optimerar föreningens energianvändning långsiktigt, dygnet runt.