Gå till innehållet
Meny
Energitjänster sköter er värmecentral

Komfortavtal ger dig ökad energioptimering och driftsäkerhet

Ett Komfortavtal betyder att vi tar ansvar för ventilation, värme och el och ser till att det fungerar perfekt, så att du kan fokusera på det du gör bäst. Samtidigt sänker det både dina kostnader och din miljöpåverkan.

Med ett Komfortavtal från oss får ni en ökad energieffektivisering, driftsäkerhet och ett bra inomhusklimat oavsett utomhustemperatur. Tillsammans leder detta i längden till både billigare och mer hållbar förvaltning för er. Högre komfort och mindre krångel helt enkelt. Genom att vi kan samköra era mätvärden kan vi ge er bästa möjliga energioptimering.

Fastighetsdrift och energioptimering för bostadsrättsföreningar och företag

Komfortavtalet är vad man kan kalla ett driftavtal med energioptimering. Vi optimerar din energianvändning, vilket oftast leder till sänkta kostnader. Samtidigt sköter vi driften av din anläggning samt ansvarar för att genomföra akut och planerat underhåll.

 

Drift

VI utför tillsyn och skötsel av tekniska system.  Syftet är att säkerställa att allt fungerar optimalt. 

Underhåll

Underhåll av fastighetens tekniska system enligt överenskommelse. Vi utför felavhjälpning och planerat underhåll till en fast årlig kostnad. Under kontraktstiden säkerställs anläggningens funktion och ändamålsenlighet.

Jag vill veta mer om komfortavtal

Kolarhagen har valt Komfortavtal

Ulf på brf Kolarhagen är nöjd med komfortavtaletKolarhagen är en av Västerås största bostadsrättsföreningar och har ett 7-årigt Komfortavtal med Mälarenergi. Ulf Holgersson är förvaltare på Kolarhagen:

– Avtalet innebär att Mälarenergi garanterar vår energi- och vatten-användning samt ansvarar för drift och underhåll av våra tekniska installationer. Det nya avtalet innebär att en del av besparingarna kommer både oss och Mälarenergi tillgodo. Det känns tryggt för styrelsen att samarbeta med Mälarenergi. Det ger oss tillgång till kompetent driftpersonal som kvalitetssäkrar och optimerar föreningens energianvändning långsiktigt, dygnet runt.