Gå till innehållet
Meny
Person i värmecentral

Komfortavtal - drift och optimering

Ett Komfortavtal betyder att vi tar ansvar för att ventilation, värme och el fungerar perfekt, så att du kan fokusera på det du gör bäst. Samtidigt sänker det både dina kostnader och din miljöpåverkan.

Ett enkelt sätt att sänka dina kostnader

Låt oss samköra dina mätvärden och ge dig bästa möjliga energioptimering!

Våra smarta förvaltningspaket levererar energieffektivitet, driftsäkerhet och ett bra inomhusklimat oavsett temperatur ute. Tillsammans leder detta i längden till att du får en både billigare och mer hållbar förvaltning, samtidigt som krånglet minskar och komforten ökar.

Ring oss så berättar vi mer!

Kontakta oss på 021-39 52 00 eller post@malarenergi.se så berättar vi mer om hur ett komfortavtal skulle se ut för att passa just dina behov. 

 

Fördelarna med ett komfortavtal

Fast årskostnad

Komfortavtalet innebär att du får en fast årskostnad och att Mälarenergi står risken för variationer i energiförbrukningen som beror på väderleken, samt ansvarar för akuta och planerade underhållskostnader.

Allt det här ingår i ditt komfortavtal:

Drift

Tillsyn och skötsel av specificerade arbetsuppgifter på tekniska system. Även tillsyn av hela byggnader kan utföras. Syftet är att säkerställa funktioner i tekniska installationer och byggnader.

Underhåll

Underhåll av specificerade tekniska system enligt överenskommelse. Felavhjälpande och planerat underhåll till en fast årlig kostnad. Anläggningens funktion och ändamålsenlighet säkerställs över kontraktstiden.

Anläggningsöversyn

Tillsyn av anläggningen med syfte att vidmakthålla funktionen på tekniska installationer. Denna tjänst levereras inom ramen för komfortavtal Energi- & Miljögaranti. Därmed försäkrar Mälarenergi även att anläggningen har optimal energianvändning och säkerställer funktion och standard över kontraktstiden.

Mediaadministration

Underlag och uppföljningssystem för den administrativa hanteringen av media. Förbättrad kontroll över mediesituationen och Mälarenergis mångåriga kunskap i ryggen. Förbättring av din ekonomiska kontroll genom uppföljning av energiförbrukning och miljöpåverkan. Kartläggning av höga förbrukningar samt tillförlitlig och användbar mediainformation. Vi kan även bistå dig med larm när det sker trendförändringar i din förbrukning och göra jämförelser med andra fastigheter.

Kolarhagen har valt Komfortavtal

Ulf på brf Kolarhagen är nöjd med komfortavtaletKolarhagen är en av Västerås största bostadsrättsföreningar och har ett 7-årigt Komfortavtal med Mälarenergi. Ulf Holgersson är förvaltare på Kolarhagen:

– Avtalet innebär att Mälarenergi garanterar vår energi- och vatten-användning samt ansvarar för drift och underhåll av våra tekniska installationer. Det nya avtalet innebär att en del av besparingarna kommer både oss och Mälarenergi tillgodo. Det känns tryggt för styrelsen att samarbeta med Mälarenergi. Det ger oss tillgång till kompetent driftpersonal som kvalitetssäkrar och optimerar föreningens energianvändning långsiktigt, dygnet runt.