Gå till innehållet
Meny

Energikartläggning (EKL)

Är ni 250 anställda eller fler i er verksamhet? I så fall omfattas ni av lagen om energikartläggning (EKL) i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Lagen trädde i kraft den 1 juni 2014 för att förbättra energieffektiviseringen i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade  energikartläggningar minst vart fjärde år.
Energikartläggningen ska visa företagets energianvändning och vilka kostnadseffektiva åtgärder som kan göras för att minska verksamhetens energianvändning och kostnader.
Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Vilka omfattas av lagen om energikartläggning?

Alla verksamheter inom privat och offentlig sektor som sysselsätter minst 250 anställda och som har en omsättning som överstiger 50 miljoner Euro eller har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner Euro per år omfattas av lagen.

Inrapportering av ny energikartläggning ska göras var fjärde år. 

Vi hjälper er med energikartläggning (EKL)

Mälarenergi har under många år erbjudit energikartläggning (EKL) och energitjänstavtal. Vi har i genomsnitt sänkt energianvändningen hos våra kunder med 25-30 % och hos vissa kunder har det handlat om så mycket som 50-60 %. Sedan februari 2016 har vi certifierade energikartläggare enligt Energimyndighetens krav.

Vi hjälper er med:

  • Energikartläggning enligt lagkrav – underlag till inrapportering.
  • Energieffektiviserande åtgärder – förslag och utförande.
  • Kontinuerlig övervakning, driftoptimering och implementering samt administration.
  • Med våra energitjänstavtal tar vi ett helhetsansvar för er energianvändning.
  • Vi kan utföra energikartläggning även om en annan aktör hjälpt till med inrapporteringen och där energikartläggningen delas upp i etapper.

Ni får:

  • Lagkravet om energikartläggningar i stora företag uppfyllt.
  • Lägre energiförbrukning och minskad negativ miljöpåverkan.
  • Sänkt driftnetto

Kontakta oss för offert