Gå till innehållet
Meny

Minskad energianvändning på Ramnäs bruk.

Industri som tillverkar kedjor

Minskad energianvändning på Ramnäs Bruk

Att skapa helhetslösningar är viktigt när Mälarenergi samarbetar med företag kring energieffektiviseringar. På Ramnäs Bruk har man byggt nya system för uppvärmning, belysning och tryckluft. Totalt innebär energieffektiviseringarna en besparing på cirka 4 GWh om året. Det motsvarar den energi som går åt för att värma 200 villor under ett år.

Ramnäs Bruk tillverkar ankarkätting som används till att förankra plattformar ute till havs som borrar efter, eller pumpar upp, olja och gas. Det krävs kättingar av enorma dimensioner och kraven på hållfasthet är rigorösa. Ramnäs Bruk är världsledande i sin bransch och har nu genomfört en omfattande kapacitetsutbyggnad.

I samband med detta projekt genomförde företaget, tillsammans med Mälarenergi, en
energikartläggning som lett fram till ett åttaårigt komfortavtal för effektivisering och optimering av Ramnäs Bruks energibehov.

– Vår tillverkning innebär en omfattande värmebehandling och i den här typen av verksamhet är frågan om hur värmen kan återanvändas ständigt aktuell. Därför var det lämpligt att också sätta igång ett energisparprogram som en del i kapacitetsutbyggnaden. Och eftersom Mälarenergi varit vår huvudleverantör av el var det naturligt att inleda ett samarbete med dem, säger Hans Nosko, som varit projektledare från Ramnäs Bruks sida.

Rikard Johansson, energikonsult på Mälarenergi, började arbeta med energikartläggningen våren 2013. Han gick igenom alla byggnader och kunde konstatera att de flesta värmdes med olja. Det energibesparingsförslag han presenterade innebar att värmen från tillverkningsprocessen skulle tas tillvara för uppvärmning av fabrikslokalen, att ett nytt kylsystem byggdes och att belysning och tryckluftsanläggning effektiviserades.

Tidigare gick vattnet från kylkaren bara ut i Kolbäcksån utan att värmen togs tillvara. Men nu kan värmen, med hjälp av värmepumpar, föras tillbaka för uppvärmning av verkstadslokalerna, så att den olja som tidigare användes för det har kunnat tas bort. Det har också förbättrat arbetsmiljön genom att värmen fördelas bättre. Det är behagligare tycker de som jobbar där, berättar Rikard Johansson.
Den minskade oljeanvändningen har också inneburit minskade koldoixidutsläpp med uppskattningsvis 800 ton per år.

Förstudien, som inleddes våren 2013, tog ett par månader att göra och hösten 2013 drog projektet igång. Första halvan av 2014 arbetade man med att installera de nya systemen och hösten 2014 jobbade man med igångsättning och intrimning. Under den åtta år långa avtalstiden kommer Mälarenergi kvartalsvis att följa upp energianvändningen och säkerställa att de nya systemen fungerar optimalt.