Gå till innehållet
Meny

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ jämfört med andra uppvärmningsformer.

Fjärrvärmepriser 

Som ett led i vårt arbete mot ett hållbart samhälle införde vi en ny prismodell för fjärrvärme from. 1 augusti 2018. För dig som kund innebär det att du får större möjlighet att påverka både din fjärrvärmekostnad och din miljö- och klimatpåverkan.

Med den nya prismodellen får du som kund möjlighet att påverka både din energianvändning och ditt effektuttag. Den nya prismodellen baseras på uppmätta tim-effekter istället för beräknade värden som vi använt i den tidigare prislistan. Med dagens tillgängliga teknik kan vi mäta och samla in data med kortare intervaller, vilket ger en mer rättvis prissättning.

Priser 2019

 • Fjärrvärmepriser Västerås/Hallstahammar 2019
  Säsongspris per använd MWhJan-majJun-augSep-dec
  Basenergi 343 kr/MWh 153  kr/MWh 343  kr/MWh
  Spetsenergi 1 040 kr/MWh 153  kr/MWh 1040  kr/MWh
         

   Organisationer, företag, brf

  Abonnemang med baseffekt kWFast avgift per abonnemang kr/årBaseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/Kw och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 191 790 500 1 000
  25-79 1 421 739 500 1 000
  80-149 7 954 656 500 1 000
  150-249 21 724 564 500 1 000
  250-499 53 884 435 500 1 000
  >500 116 904 309 500 1 000

  Gruppanslutna småhus, kulvert >20m

  Abonnemang med baseffekt effekt kWFast avgift per abonnemang kr/årBaseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/kW och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 152 632 400 800
  25-79 1 137 591 400 800
  80-149 6 363 525 400 800
  150-249 17 379 451 400 800
  250-499 43 107 347 400 800
  > 500 93 523 247 400 800

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Kungsör från 1 augusti 2019

  Avgift per abonnemang

  Abonnemang med baseffekt kWFast avgift per abonnemang kr/årBaseffekt kr/kW och årMaxeffekt kr/kW och år
  0-24 191 790 500
  25-79 1 421 739 500
  80-149 7 954 656 500
  150-249 21 724 564 500
  250-499 53 884 435 500
  ≥500 116 904 309 500

   

  Säsongspris per använd MWh

   Jan – Maj, kr/MWhJun – Aug, kr/MWhSep – Dec, kr/MWh
  Basenergi 382 300 382
  Spetsenergi 1 040 300 1 040

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel för Kungsör

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Surahammar från 1 augusti 2019

  Avgift per abonnemang

  Abonnemang med baseffekt kWFast avgift per abonnemang kr/årBaseffekt kr/kW och årMaxeffekt kr/kW och år
  0-24 191 1 040 500
  25-79 1 421 991 500
  80-149 7 954 910 500
  150-249 21 724 818 500
  250-499 53 884 688 500
  ≥500 116 904 562 500

  Säsongspris per använd MWh

   Jan – Maj, kr/MWhJun – Aug, kr/MWhSep – Dec, kr/MWh
  Basenergi 400 250 400
  Spetsenergi 1 200 250 1 200

  Prisexempel Surahammar

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Prismodell fjärrvärme

  Diagram över effekt taxa

  Baseffekt

  Baseffekten mäts varje timme och reglerar ert energipris. Er baseffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er baseffekt en gång om året. Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Maxeffekt

  Maxeffekten bestäms utifrån det högsta dygnsmedelvärdet som uppmätts under ett bränsleår (1/7-30/6). Er maxeffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er maxeffekt en gång om året, Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Basenergi

  Basenergi är den energi som ligger under baseffektnivån. Basenergin har ett lägre energipris och den största delen av er energianvändning hamnar här.

  Spetsenergi

  Spetsenergi är den energi ni använder när förbrukningen är högre än er baseffektnivå. Spetsenergi har ett högre energipris som används under t.ex. kalla perioder.

  Förändringar i fastigheten

  Kontakta Mälarenergi om ni gör förändringar i fastigheten som påverkar effekt- och energiuttaget.

  Du har möjlighet att korrigera din bas- och maxeffekt en gång per år. För att korrigera kontaktar du Mälarenergi, som gör en avstämning innan ändringen görs. Valet av ändring måste vara Mälarenergi tillhanda senast en månad före ikraftträdandet.

  Överuttag av maxeffekt

  Om ni som kund inte väljer Mälarenergis rekommenderade maxeffektnivå kan ni kontakta Mälarenergi för att korrigera effektnivån. Skulle det visa sig att er anläggning tar ut en högre maxeffekt än ni själva har satt debiteras en överuttagsavgift på den överskridande effekten.

  Har ni frågor gällande prissättningen för fjärrvärme? 

  Kontakta oss på Företagskundcenter.

  För att se hur just er energianvändning ser ut, logga in på Mina Sidor .