Gå till innehållet
Meny

Priser fjärrvärme

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ jämfört med andra uppvärmningsformer.

Fjärrvärmepriser Västerås och Hallstahammar

Som ett led i vårt arbete mot ett hållbart samhälle införde vi en ny prismodell för fjärrvärme den 1 augusti 2018. För dig som kund innebär det att du får större möjlighet att påverka både din fjärrvärmekostnad och din miljö- och klimatpåverkan.

Med den nya prismodellen får du som kund möjlighet att påverka både din energianvändning och ditt effektuttag. Den nya prismodellen baseras på uppmätta tim-effekter istället för beräknade värden som vi använt i den tidigare prislistan. Med dagens tillgängliga teknik kan vi mäta och samla in data med kortare intervaller, vilket ger en mer rättvis prissättning.

Fjärrvärmepriser Kungsör och Surahammar

I Kungsör och Surahammar tillämpar Mälarenergi fortfarande säsongspris. Prismodellen speglar årets varierande produktionskostnad i tre nivåer; vinter, höst/vår och sommar. Det innebär att fjärrvärmepriset blir högre på vintern och lägre på sommaren.

Priser 2018

 • Fjärrvärmepriser Västerås/Hallstahammar from 2018-08-01
  Basenergi 333 kr/MWh
  Spetsenergi 1 040 kr/MWh
  Sommarenergi 149 kr/MWh

   Organisationer, företag, brf

  Abonnemang med baseffekt kWFast avgift per abonnemang kr/årBaseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/Kw och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  10-24 186 771 500 1 000
  25-79 1 386 721 500 1 000
  80-149 7 760 640 500 1 000
  150-249 21 194 550 500 1 000
  250-499 52 570 424 500 1 000
  >500 114 053 301 500 1 000

  Gruppanslutna småhus, kulvert >20m

  Abonnemang med baseffekt effekt kWFast avgift per abonnemang kr/årBaseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/kW och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  10-24 148 617 400 800
  25-79 1 109 577 400 800
  80-149 6 208 512 400 800
  150-249 16 955 440 400 800
  250-499 42 056 339 400 800
  > 500 91 242 241 400 800

  Alla priser är exklusive moms.

 • Fjärrvärmepriser Kungsör 2018

  Rörligt pris

  Jan - Feb, Dec 488 kr/MWh
  Mar - Maj, Sep, Nov 396 kr/MWh
  Jun - Aug 310 kr/MWh

  Fast pris

  Effekt kWFast avgift krEffektavgift kr/kW
  10-24 3 000 476
  25-49 4 500 456
  50-199 8 800 456
  200-599 14 400 456
  600-1 499 19 200 456
  1 500-3 200 32 500 456
  > 3 200 112 000 448

  Industri - Rörligt pris

  Jan - Feb, Dec 488 kr/MWh
  Mar - Maj, Sep, nov 396 kr/MWh
  Jun - Aug 310 kr/MWh

  Industri - Fast pris

  Effekt kWFast avgift krEffektavgift kr/kW
  10-24 3 000 476
  25-49 4 500 456
  50-199 8 800 456
  200-599 14 400 456
  600-1 499 19 200 456
  1 500-3 200 32 500 456
  > 3 200 112 000 448

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel för Kungsör

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Surahammar 2018
 • Prismodell från 1 augusti 2018

  Diagram över effekt taxa

  Baseffekt

  Baseffekten mäts varje timme och reglerar ert energipris. Er baseffektnivå justeras av Mälarenergi, i september varje år. Ni har själva möjlighet att justera er baseffekt en gång om året. Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Maxeffekt

  Maxeffekten bestäms utifrån det högsta dygnsmedelvärdet som uppmätts under ett kalenderår. Er maxeffektnivå justeras av Mälarenergi i september varje år. Ni har själva möjlighet att justera er maxeffekt en gång om året, Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Basenergi

  Basenergi är den energi som ligger under baseffektnivån. Basenergin har ett lägre energipris och den största delen av er energianvändning hamnar här.

  Spetsenergi

  Spetsenergi är den energi ni använder när förbrukningen är högre än er baseffektnivå. Spetsenergi har ett högre energipris som används under t.ex. kalla perioder.

  Förändringar i fastigheten

  Kontakta Mälarenergi om ni gör förändringar i fastigheten som påverkar effekt- och energiuttaget.

  Du har möjlighet att korrigera din bas- och maxeffekt en gång per år. För att korrigera kontaktar du Mälarenergi, som gör en avstämning innan ändringen görs. Valet av ändring måste vara Mälarenergi tillhanda senast en månad före ikraftträdandet.

  Överuttag av maxeffekt

  Om ni som kund inte väljer Mälarenergis rekommenderade maxeffektnivå kan ni kontakta Mälarenergi för att korrigera effektnivån. Skulle det visa sig att er anläggning tar ut en högre maxeffekt än ni själva har satt debiteras en överuttagsavgift på den överskridande effekten.

  Har ni frågor gällande prissättningen för fjärrvärme? 

  Kontakta oss på Företagskundcenter.

  För att se hur just er energianvändning ser ut, logga in på Mina Sidor .