Gå till innehållet
Meny

Fjärrkyla

Skapa ett behagligt inomhusklimat på kontor och arbetsplatser, i varuhus och i offentliga lokaler med fjärrkyla. Fjärrkyla bygger på samma teknik som fjärrvärme, men istället för värme är det kyla och svalka som levereras.

Fjärrkyla används i huvudsak till att skapa ett behagligt inomhusklimat på kontor, varuhus, offentliga lokaler och serverhallar. Mälarenergi producerar fjärrkyla genom att ta tillvara energin från produktionen av fjärrvärme i kraftvärmeverket, samt genom energin i vattnet som kommer in till avloppsreningsverket. Under höst, vinter och vår nyttjar vi också frikyla från Mälaren. Produktionen sker i en centraliserad produktionsenhet och fjärrkylan leds sedan ut i ett gemensamt nät.

Här finns Fjärrkyla i Västerås

Kartan visar befintlig fjärrkyla (blå markeringar) och vision 2030 (orange).

Fjärrvärme på Finnslätten, Västerås

Intresseanmälan om anslutning till Fjärrkyla.