Gå till innehållet
Meny

Hållbara energisystem

Om att hushålla med jordens resurser

Vi menar att energislag och systemval alltid ska studeras utifrån mängden jordresurser (primärenergi) som behöver användas för att lösa en specifik uppgift. 

Kraftvärmen i Västerås, där fjärrvärme och el produceras i samma process, är mer än 13 gånger mer resurseffektiv än den nordeuropeiska el-mixen. Det betyder att du som fastighetsägare eller byggherre inte bara kan sträva efter låg energianvändning, utan även måste göra medvetna val kring vilket energislag som används.

Fjärrvärme som är en väldigt resurseffektiv energiform passar utmärkt för enkla uppgifter som att värma byggnader och varmvatten. Medan den mer förädlade el-energin kan och bör användas till helt andra saker, som våra hushållsmaskiner, datorer och elbilar.

Läs mer på Mälarenergis Blogg, Primärenergi och rätt energi på rätt plats

https://blogg.malarenergi.se/avfallstrappan/