Gå till innehållet
Meny

Hållbara energisystem

Framtidens lokala effektbehov

Ändrade förutsättningar modellerar nu om energisystemen i Sverige. I Sveriges kärnkraftverk är fyra av tio reaktorer planerade att avvecklas under de kommande åren. Samtidigt, för att hålla balansen i elsystemet, måste elproduktionens effekt i varje givet läge vara lika stor som effekten i elanvändningen.

Under vinterns kallaste dagar finns i dagens system mycket små eller inga marginaler, utan den svenska produktionen täcker precis behovet i Sverige. Försämras förutsättningarna för planerar produktion av värme och el kan Sverige bli beroende av importerad el, en import som inte kan garanteras. Behovet av energi måste därför säkras med produktion som inte är beroende av väder och vind.

Kraftvärmen har en nyckelroll i att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för en trygg försörjning av el och uppvärmning till våra städer. Inte minst i Västerås där 98 % av fastighetena värms med fjärrvärme.

Lokalproducerad energi avlastar de på många platser ansträngda elnäten, samtidigt som fjärrvärmen frigör el att användas där den bättre behövs. Utan fjärrvärmen skulle vi ha mycket höga effektuttag från elnätet vintertid för en så simpel sak som uppvärmning. Det vid en tidpunkt då efterfrågan på el är som störst.

Kraftvärme innebär att el och fjärrvärme produceras samtidigt i samma process. Det betyder att elproduktionen är beroende av värmebehovet. Kopplar vi bort fastigheter från fjärrvärmen kommer vi även producera mindre el. De under kalla årstider då värmen och elen behövs som mest. 

Läs mer på Mälarenergis BloggRäcker elen till alla?

Debatt, 14 energiföretag: Vi behöver en effektöverenskommelse