Gå till innehållet
Meny
Robot som inspekterar rör

Inspektera insidan av dina rörledningar

Vi erbjuder TV-inspektion av rörledningar för VA. Med en modern mobil, fjärrstyrd TV-kamera går vi igenom vatten- och avloppsledningar på ett smidigt och effektivt sätt. Vi utför dessutom service på VA-ledningar i mark, pumpstationer, vatten och avloppsverk.

Vår robot kan inspektera ett mycket stort utbud av diametrar. Den inbyggda, integrerade belysningen av lysdioder har ett så högt ljusflöde att du kan utföra en inspektion även i kanaler med diametrar upp till DN2000.

Den roterande kameran kan vridas både höger eller till vänster - för att leta efter anslutningar, och kan tiltas upp / ned  för att kontrollera anslutningsrör. Dessutom kan man på samma sätt böja huvudvinkeln 45° och 90° till vänster / höger / upp / ned. Den har också ett automatiskt läge för inspektoin av rör vilket underlättar och automatisera inspektionsverksamheten.

Bildstabiliseringen  använder den patenterade ROTAX-lösningen. Den här funktionen är till stor hjälp för operatören i rumslig orientering. Roboten är också utrustad med en laserpekare, vilket möjliggör mätning av diameter och omfattningen av de skador man upptäcker under inspektionen.