Gå till innehållet
Meny

Frågor och svar

Elhandel och elavtal

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får. Skulle du inte hitta det du söker så kontakta oss gärna via chatt, mail eller telefon på 021-39 50 50.

 • Hur tecknar jag ett elavtal?

  Du kan teckna elavtal här (länk), alternativt ringa vårt Kundcenter på 021-39 50 50. De uppgifter vi behöver från dig är:

  • namn
  • adress
  • personnummer
  • anläggnings ID (står på din elfaktura och består av 18 siffror)
  • områdes ID (består av tre bokstäver)
 • Byta elavtal eller elhandelsföretag?

  Mälarenergi ombesörjer allt praktiskt med leverantörsbytet utifrån de uppgifter du lämnar när du fyller i din ansökan och godkänner avtalet. Därför är det viktigt att du fyller i korrekta uppgifter. Vi ser till att ditt elnätsföretag informeras. Ditt nya avtal gäller mellan dig och Mälarenergi AB, och du märker att du är kund hos oss när välkomstbrevet och den första fakturan kommer.

  OBS! Kontrollera först att du inte har ett avtal med ett annat elhandelsföretag. Vi kan tyvärr inte ta hand om den typen av uppsägningar.

 • Kan man byta elnätsföretag?

  Nej. Bara ett företag kan ansvara för de lokala elnäten och de har så kallad koncessionsrätt. Så länge du bor kvar, kommer ditt lokala elnätsföretag att ansvara för att elen du köper distribueras hem till dig oavsett vilket elhandelsföretag du väljer.


 • Vad händer om jag flyttar?

  Flyttanmälan måste göras i god tid till ditt elnätsföretag och till Mälarenergi (kan göras här på webben). I och med detta görs en slutmätarställning och du får en slutfaktura från Mälarenergi och ditt elnätsföretag.


 • Vad gör jag om ingenting händer efter att jag tecknat elavtal?

  Du får automatiskt en bekräftelse via e-post (om du tecknat via webben) eller per brev. Om du av någon anledning inte får denna bekräftelse kontakta vårt Kundcenter på 021-39 50 50.

 • Hur fungerar Elpoolen?

  Elpoolen är ett tryggt val tack vare att du binder ditt elpris under en längre tid vid flera tillfällen. Bra elpriser handlar nämligen framför allt om timing. Våra experter bevakar elbörsen dagligen, för att sedan successivt bygga upp Elpoolens pris.
  Mer om Mälarenergis Elpool.

 • Jag har bytt elhandelsföretag men får faktura från er, varför?

  Om Mälarenergi är din nätägare så innebär detta att vi fakturerar dig för elnätet, det vill säga de kostnader som rör elöverföringen för ditt abonnemang. Elen som du använder fakturerar ditt nya elhandelsföretag. Du får alltså två fakturor, men betalar inte dubbel kostnad.


 • Vad händer om jag inte förnyat mitt avtal när det löper ut?

  Då övergår det till Fast avtal 3 månader, med tre månaders uppsägningstid. Priset kan jämföras med en trögrörlig ränta och följer förändringarna på elmarknaden.

 • Vad har jag för uppsägningstid?

  På baksidan av din faktura (under “Elhandel”) kan du läsa om vilket slags avtal du har samt längden och slutdatumet för avtalet. På ett rörligt avtal är uppsägningstiden en kalendermånad. Fasta avtal ska sägas upp minst en kalendermånad innan de går ut.

 • Vad är vinterprissäkring?

  Vinterprissäkring innebär att du låser ditt elpris från tidigast första november till och med sista mars, och slipper oroa dig för elprisets utveckling under vintermånaderna.
  Vinterprissäkring är med andra ord ett tryggt komplement till rörligt elprisavtal. Efter den sista mars övergår avtalet till att vara rörligt igen.

  Om du inte har elavtal hos oss idag kan du självklart börja med att teckna vinterprissäkring med start i januari. I april övergår avtalet sedan till att vara rörligt. Tryggt, enkelt och bekvämt.

  Ring oss på telefon 021-39 50 50 så ordnar vi Vinterprissäkring.

 • Solceller

 • Vad ingår i Mälarenergis solcellspaket?

  Vi erbjuder en paketlösning med utrustning och installation samt genomgång efter installation. Det gör vi för att kunna säkerställa kvaliteten samt lämna garantier på utfört arbete.

 • För vilken hustyp gäller priset för den standardinstallation som ingår i paketen?

  Den installationskostnad som ingår i paketen gäller för 1 - 1½-planshus med tegel-, betong- eller plåttak med en taklutning på max 30 grader. Det behöver finnas en sammanhängande takyta att sätta solpanelerna på och lediga säkringar/säkringsplatser i elcentralen. Det krävs också en jämn mark och fri yta så att montörerna lätt kan komma upp på taket.

  …och om jag inte har ett hus som klassas som standard?
  Självklart kan du installera solceller ändå. Kostnaden kan dock bli högre på grund av att det kan ta längre tid att montera, kräva annan utrustning och mer material. Vi offererar gärna en lösning som bygger på just dina förutsättningar.

 • Hur vet jag om mitt hus är lämpligt att montera solceller på?

  Södertak är förstås bäst för att få flest soltimmar, men även tak i sydväst och sydöst går bra. Den bästa vinkeln på taket är cirka 30 grader samt att taket inte skuggas av träd eller intilliggande byggnader. Taket ska ha en yta på minst 10 m2 (paketet 2) och bör ha en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
  Det ska finnas plats för växelriktaren nära systemet (t ex på vind eller intill elcentralen) och huset ska ha en säkringsnivå på minst 16A.
  Du kan få ut en kostnadsuppskattning via Solkollen och se hur väl ditt hustak passar via Solkartan

 • Vad behöver jag veta innan jag kan göra en beställning?
  • om du behöver bygglov. Normalt krävs inte bygglov om solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. Kontakta din kommun för besked.
  • vilken säkringsstorlek du har på ditt elnätsabonnemang
  • vilket elnätsföretag du har (gärna anläggningsnummer, finns på din elnätsfaktura)
  • vad du har för taktyp, takyta och lutning på taket. Vilket material taket består av, tegel, betong eller plåt.
  • Tänk gärna igenom önskad leveranstid då du behöver vara tillgänglig för att ta emot leveransen och eventuellt vara hemma vid installationen.
 • Kan jag köpa produkterna och montera själv?

  Nej, Mälarenergi säljer bara kompletta paket med installation. Detta för att säkerställa att installationen går till på ett riktigt sätt och för att garantier ska gälla. Därför erbjuder vi bara ett helhetserbjudande med montering och installation.

 • Utjämnad betalning

 • Vad kostar det?

  Utjämnad betalning kostar 10 kronor i månaden och det enda som krävs är att du är kund hos Mälarenergi.

 • Vem kan få utjämnad betalning?

  Vi erbjuder utjämnad betalning till våra privatkunder.

 • När börjar min utjämnade betalning fungera?

  När du fyllt i och skickat in en ansökan om utjämnad betalning gör vi en sedvanlig kreditprövning. Om den godkänns skickar vi ett bekräftelsebrev till dig när allt är klart och fungerar. I bekräftelsebrevet anger vi även vilket månadsbelopp vi rekommenderar för att jämna ut dina betalningar.


 • Kan jag ändra min månadskostnad?

  Ja, det belopp vi anger på fakturan är en rekommendation. Men eftersom det är du som har bäst koll på elförbrukningen i ditt hushåll kan du givetvis göra justeringar. Om du till exempel vill ändra dina uppvärmningsförhållanden, hör du av dig till Kundcenter så justerar vi ditt rekommenderade månadsbelopp.

 • Kan jag avsluta min utjämnade betalning?

  För att avsluta din utjämnade betalning säger du upp det skriftligen via e-post eller brev. Innan avtalet avslutas behöver dock en eventuell skuld regleras. Har du pengar innestående regleras det med en utbetalning från oss. När saldot är reglerat får du vanliga fakturor från oss precis som innan du ansökte om utjämnad betalning.

 • Ska jag betala till samma bankgiro som nu?

  Nej, vi har ett separat bankgiro för utjämnad betalning. Det nya bankgironumret är 337-7280. Om du betalar dina räkningar via internetbank och har Mälarenergi inlagd som betalningsmottagare, behöver du med andra ord ändra bankgironumret. Skulle du betala till fel bankgiro riskerar du att försena registreringen av din betalning till oss.

 • Jag har fått en påminnelse på en faktura trots att jag har tillgodo på mitt Utjämnad betalning konto?

  Utjämnad betalning fungerar så att det tillgodo du har på kontot kommer att användas när din faktura kostar mer än det belopp du betalar i utjämnad betalning. Du kan alltså inte ha en buffert att använda till obetalda fakturor utan betalar du inte din faktura i tid kommer du att få en påminnelse av oss. 

 • Vilka villkor gäller?

  Ladda ner avtalsvillkoren för utjämnad betalning här.

 • Hur vet jag att min betalning är aktiv?

  På Mina Sidor kan du se om din utjämnade betalning är aktiv.

 • Kan jag ha flera anläggningar kopplade?

  Ja, så länge anläggningarna står på dig. Med det menas att anläggningarna
  måste vara kopplade till ditt personnummer.

 • Hur kan jag följa upp min utjämnade betalning?

  Varje faktura innehåller, förutom information om det rekommenderade utjämnade månadsbeloppet, en fakturaspecifikation som visar den sista månadens verkliga kostnad. Denna kommer alltid avvika från det utjämnade beloppet. Beroende på månad kommer du betala mer eller mindre än din faktiska kostnad. Fakturan visar också saldot på dina
  inbetalningar, det vill säga om du ligger på plus eller minus totalt. Du kan
  även följa upp din utjämnade betalning på Mina Sidor.

 • Måste jag teckna elavtal för att få utjämnad betalning?

  Nej du behöver inte teckna elavtal för att få utjämnad betalning. Tjänsten kan även användas för våra andra nyttigheter, så som fjärrvärme och vatten.

 • Vad händer om jag betalar för mycket eller för lite?

  Ser vi efter ett år att du har betalat alldeles för mycket eller för lite, slår
  vi ut det på nästkommande års beräkning. Du får med andra ord ett nytt höjt eller sänkt  rekommenderat månadsbelopp.

 • Jag ska flytta men vill fortsätta vara kund hos Mälarenergi och behålla min utjämnade betalning

  Som vanligt är det viktigt att du anmäler flytt i god tid (minst en månad före flyttdatum) till oss på Kundcenter. Tänk även på att din förbrukning kan förändras när du flyttar, till exempel om du flyttar från lägenhet till hus. Med andra ord kan du behöva ändra månadsbeloppet för din utjämnade betalning genom att kontakta Kundcenter på 021-39 50 50.

 • Jag ska flytta och vill avsluta min utjämnade betalning

  Du anmäler flytt som vanligt i god tid (minst en månad före flyttdatum) till oss på Kundcenter. Din utjämnade betalning kommer att leva vidare tills ditt saldo är slutreglerat och därefter måste du avsluta tjänsten skriftligen till Kundcenter via brev eller e-post.

 • Kan jag betala via autogiro?

  Ja, vi rekommenderar dig att sköta inbetalningarna till utjämnad betalning via autogiro då det är enkelt och säkert. Läs mer om autogiro här.

 • Kan jag ändra mitt autogirobelopp?

  Ja, kontakta oss på 021-39 50 50 så hjälper vi dig.

 • Om jag redan har autogiro hos Mälarenergi, varför måste jag ansöka på nytt för utjämnad betalning?

  Det beror på att tjänsten är kopplat till ett helt nytt bankgirokonto (337-7280) hos Mälarenergi. Vi måste därför koppla om ditt konto mot detta hos Bankgirocentralen för att ditt autogiro skall fungera.

 • Kan jag ha utjämnad betalning fast jag inte vill ha autogiro?

  Ja, du betalar då månadsbeloppet med hjälp av inbetalningskortet som följer med din faktura.

 • Jag ska resa bort några månader, hur gör jag med mina fakturor?

  Vi rekommenderar dig att skaffa autogiro för att sköta dina betalningar
  under din resa.

 • Jag har solpaneler på mitt tak och vill ha utjämnad betalning.

  Tyvärr fungerar inte utjämnad betalning tillsammans med nettodebitering (egen produktion). Den egna produktionen tillsammans med utjämnad betalning klarar inte våra system av idag. 

 • Fjärrvärmeväxlare

 • Säkerhetsventilen släpper ut vatten

  Om påfyllningsventilen är stängd, öppna och stäng den igen.

 • Ljudnivån är hög

  Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa på avluftningsventilen ovanför pumpen, då försvinner luften. OBS! Du kan inte avlufta elementen på det här sättet.

 • Det är luft i elementen

  För att avlufta elementen:

  1. Höj inomhustemperaturen (på reglercentralen) så att elementen blir riktigt varma.
  2. Stäng av cirkulationspumpen och vänta i ca 10 minuter.
  3. Avlufta varje element och villavärmeväxlaren (luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand).
  4. Kontrollera trycket i systemet och justera eventuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar.
  5. Starta cirkulationspumpen och återställ inomhustemperaturen på reglercentralen. Eventuellt behöver du upprepa det här ytterligare en gång.

  Ingen värme alls:
  Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet. Kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska.

 • Vattentemperaturen pendlar

  Vid samtidig spolning av varmvatten på flera ställen störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du till exempel duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.

 • Låg vattentemperatur och oljud

  Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i exempelvis kökskranen. Om det ändå fortsätter att rinna vatten, finns ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som behöver renoveras eller bytas ut.

 • Det finns inget eller lite varmvatten

  Filtret för den inkommande fjärrvärmen kan vara igensatt. Om det skulle vara så, ring oss så kommer vi och hjälper dig.


 • Vattenkvalitet

 • Kan jag lita på det kommunala vattnet som kommer ur kranen?

  Ja, det kan du. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen. I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur ofta prov ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet. I föreskrifterna finns även krav på kontinuerlig kvalitetsmätning och kontroll. Dessutom sker provtagning i vattenverket för kontroll av vattenbehandlingen. De som blir sjuka av dricksvatten är endast en bråkdel av alla livsmedelsrelaterade fall.

 • Vem testar kvaliteten på dricksvattnet?

  Allt kommunalt dricksvatten genomgår en mycket omfattande kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll. Kontrollen omfattar hela vägen från råvatten, via vattenverket och fram till användarens kran.
  Analysomfattning och provtagningsfrekvens med mera regleras genom lagstiftning (dricksvattenföreskrifterna).
  Kontrollen utförs av den ansvarige för anläggningen i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Alla prover måste analyseras på ett godkänt (ackrediterat) laboratorium.

 • Varför kloreras dricksvattnet?

  I regel kloreras allt dricksvatten som tillverkas av ytvatten. I Sverige tillsätts bara en bråkdel av den klormängd som tillsätts dricksvattnet i de flesta andra länder. Klor tillsätts till vattnet för att förhindra oönskad bakterietillväxt i ledningsnätet. Men genom att hälla lite askorbinsyra i vattnet kan du neutralisera kloret.