Gå till innehållet
Meny

Hög förbrukning vatten

Mälarenergi levererar dricksvatten i förbindelsepunkten som i normalfallet ligger 0,5 m utanför fastighetsgränsen och mäter förbrukad mängd vatten med hjälp av vattenmätaren som sitter inne på fastigheten. Mälarenergis vattenmätare byts ut löpande med ett intervall på 10 eller 5 år beroende på mätarstorlek för att säkerställa att mätarna inte överstiger max tillåten felvisning. Alla nedtagna vattenmätare provas hos ett ackrediterat kontrollorgan.

Ibland kan det upplevas att vattenförbrukningen är för hög. Vattenförbrukningen kan variera stort mellan olika kunder och över tiden därför är det svårt för att avgöra vad som är en normal förbrukning.

Vad gör jag om jag tycker att min vattenförbrukning är orimligt hög?

  • Kontrollera om ni har en vattenläcka enligt information här.
  • Se över er vattenanvändning och bevattning. Kanske kan ni få ner vattenförbrukningen genom att ändra era vanor.
  • Kan förklaringen vara att fastigheten tidigare haft någon vattenläcka, rinnande toalett eller droppande kran som har blivit åtgärdad sedan den senaste avläsningen gjordes?
  • Hittar ni ingen förklaring kontakta Mälarenergi.

Vad gör jag om jag inte har läckage men misstänker att vattenmätaren inte mäter korrekt?

Kontakta Mälarenergi som utreder och gör en bedömning baserat på den historiska vattenförbrukningen. Om Mälarenergi gör bedömningen att det är möjligt att mätaren mäter felaktigt byts denna till en ny och debiteringen justeras. Bedömer Mälarenergi att det inte finns anledning att tro att mätningen är felaktig kan kunden begära att få mätaren testad genom ett konfliktprov. För att begära konfliktprov fyll i det här webbformuläret . Om mätaren blir godkänd vid konfliktprov på kundens begäran bekostas provet av kunden enligt gällande VA-taxa §12.1. Blir mätaren inte godkänd bekostas provet av Mälarenergi och debiteringen justeras efter historisk förbrukning.