Gå till innehållet

Nya sätt att utvinna biogas

Sedan ett år tillbaka sker forskning på vårt avloppsreningsverk, Kungsängsverket, om algers möjlighet att öka produktionen av biogas. Studien kommer att visa om det är möjligt att framställa mer biogas ur den befintliga processen för att i sin tur använda den till att producera mer fordonsbränsle eller t ex el i framtiden.

Vad går studien ut på?

I den studie som pågått under våren 2015 vid Kungsängsverkets avloppsreningsverk har två pilotrötkammare med vardera 8 dm3 aktiv volym, använts för att undersöka en uppstart från mesofil (37 gradig) till termofil (55 gradig) rötning av det slam som fås från reningen av avloppsvattnet vid Kungsängsverket i Västerås.

Vad resulterar den i?

Studien kommer att visa om det är möjligt att framställa mer biogas ur den befintliga processen för att i sin tur använda den till att producera mer fordonsbränsle eller till exempel el i framtiden. På så vis kan vi återanvända de resurser som kommer från avloppet. Ett väldigt smart sätt att framställa miljöanpassad fordonsgas och el, helt enkelt.

Studie drivs av doktorand på Mälardalens högskola

Doktorand Jesper Olsson vid Mälardalens högskola bedriver studien. En del av arbetet har skett under våren tillsammans med George Asimakopoulos som arbetat med ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan.

– Den här forskningen kan leda till att vi hittar bra metoder att återanvända restprodukter från reningen av avloppsvattnet för att utvinna mer energi men även att ge slammet ett ökat näringsinnehåll då vi binder in mer kväve vilket ökar slammets konkurrenskraft som gödselmedel och det är jättebra miljömässigt, säger Anna Lindkvist från Mälarenergi.